Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Rekonstruktion 

Skifterettens håndtering af begæring om rekonstruktion
Vi har pr. 1. april fået nye regler i konkursloven omkring rekonstruktion. 

Skifteretten vil i den forbindelse gerne gøre opmærksom på enkelte forhold, som man skal være særligt opmærksom på.                                                  

Afvisning pga. mangler ved begæringen:

En begæring om en indledning af rekonstruktion skal efter konkursloven opfylde visse krav.

Skifteretten har mulighed for at give en kortere frist til afhjælpning af visse mangler, men mangler følgende, vil begæringen automatisk blive afvist:

  • Begæring om rekonstruktion skal være skriftligt (konkurslovens § 7)
  • Forslag til rekonstruktør og tillidsmand mangler (konkurslovens § 11, stk. 2)
  • Villigheds- og habilitetserklæring fra disse mangler (konkurslovens § 11, stk. 2, jf. § 238)
  • Underskrift mangler (retsplejelovens § 261, stk. 2)

For andre mangler hvor skifteretten sætter en frist til udbedring, skal man være opmærksom på, at selve rekonstruktionen ikke indledes, før disse mangler er afhjulpet. 

Sikkerhedsstillelse:

Der er forskellige regler for sikkerhedsstillelse, men skifteretten vil gerne gøre særligt opmærksom på, at den som fremsætter begæring om rekonstruktion skal stille sikkerhed for de eventuelle senere konkursomkostninger før indledning af rekonstruktion (konkurslovens § 11a, stk. 7).

Denne sikkerhed kræves uafhængigt af eventuelle andre sikkerheder, der kan kræves stillet efter konkursloven. Niveauet for sikkerhedsstillelsen er 30.000 kr.

Der kan ikke fritages for betaling af denne sikkerhed, og den skal stilles samtidig med indgivelse af rekonstruktionsbegæringen.

Møder i skifteretten:

Rekonstruktøren skal være særlig opmærksom på, at når der er aftalt møder med skifteretten undervejs i processen, så er det rekonstruktørens ansvar at få indkaldt alle parter til mødet.

Til top Sidst opdateret: 15-11-2011 
Retten i RandersseperatorNørregade 1seperator8900 Randers C.seperatorTelefon: 99688600seperatorEmail: randers@domstol.dk