Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Retshjælp 

Her kan du se taksterne for offentlig retshjælp
 

Nye takster pr. 14. december 2016 på offentlig retshjælp ved advokater

Ved bekendtgørelse nr. 1257 af 13. oktober 2016 er taksterne for offentlig retshjælp blevet reguleret.

De økonomiske betingelser/takster er nu:

  • Enlige – 315.000 kr. eller mindre.
  • Samlevende – 400.000 kr. eller mindre.
  • Børn giver tillæg på 55.000 kr. pr. barn

Se de nærmere betingelser i bekendtgørelsens §§ 2-4.

Vederlaget er reguleret til:

Trin 2:

  • 1.070 kr. (incl. moms). Heraf betaler staten 75 % og den retshjælpsansøgende 25 %. Staten betaler dog hele vederlaget i forbindelse med ansøgning om fri proces.

Trin 3:

  • 2.440 kr. (incl. moms). Heraf betaler staten 50 % og den retshjælpsansøgende 50 %.

Det bemærkes, at trin 3 omfatter rådgivning, der ydes med henblik på at opnå en forligsmæssig løsning af en tvist, og forudsætter at advokaten med rimelighed skønner, at der er udsigt til, at sagen kan afsluttes forligsmæssigt. 

Det anbefales, at der allerede ved ansøgning om retshjælp efter trin 3 redegøres nærmere for forligsforhandlinger. Hvis retten ikke modtager disse oplysninger, vil advokaten blive bedt om at redegøre nærmere for ansøgningen.

Se de nærmere betingelser i bekendtgørelsens §§ 5-6.

De regulerede takster finder anvendelse på retshjælp, der gives efter 1. januar 2017. Ved tidligere rådgivning er det fortsat de gamle takster, jf. bekendtgørelse nr. 1428 af 14. december 2010.

Der henvises i øvrigt til artikel af sekretariatschef i Københavns Byret Stig Nørskov-Jensen, Fuldmægtigen 2011.81.

 

Til top Sidst opdateret: 18-08-2017 
Retten i RandersseperatorNørregade 1seperator8900 Randers C.seperatorTelefon: 99688600seperatorEmail: randers@domstol.dk