Gå til sidens indhold

Retten i Aarhus

12 nov 2020

Retten i Aarhus

Dom i sag om røverier og voldtægter mv. på bordeller.

Retten i Aarhus har den 12. november 2020 i en nævningesag fundet 2 mænd fra Aarhus og 1 mand fra København skyldige i røverier på bordeller i Hammel, Aarhus og København samt i voldtægt mv. på de førnævnte bordeller i Aarhus og København.

Retten i Aarhus har den 12. november 2020 i en nævningesag fundet 2 mænd fra Aarhus og 1 mand fra København skyldige i røverier på bordeller i Hammel, Aarhus og København samt i voldtægt mv. på de førnævnte bordeller i Aarhus og København.

To 23-årige mænd fra Aarhus blev fundet skyldige i røveri og voldtægt mv. mod to prostituerede på et bordel i Aarhus samt forsøg på røveri på et bordel i København. Den ene 23-årige blev desuden fundet skyldig i røveri på et bordel i Hammel, og den anden 23-årige blev desuden sammen med en 18-årig mand fra København fundet skyldig i røveri samt voldtægt mv. på et bordel i København.

Retten fandt det ikke bevist, at der var tale om røverier af særlig grov beskaffenhed, jf. straffelovens § 288, stk. 2. Retten fandt det heller ikke bevist, at voldtægterne mv. havde en særlig farlig karakter, jf. straffelovens § 216, stk. 3, bortset fra voldtægterne mv. begået på et af bordellerne i København, hvor der blev truet med en kniv.

Den ene 23-årige blev herudover dømt for vold efter straffelovens § 244 begået mod en medindsat i arresten og for at være flygtet under et retsmøde i sagen, jf. straffelovens § 124, stk. 1, jf. stk. 3.        

Den ene 23-årige blev idømt fængsel i 9 år. Den anden blev idømt fængsel i 5 år. Nævningetinget fulgte ikke anklagemyndighedens påstand om at forhøje straffene ud over strafferammerne, jf. straffelovens § 88, stk. 1, 2. pkt. Den 18-årige blev idømt fængsel i 3 år 6 måneder, idet der blev taget hensyn til, at han kun var 17 år, da han begik de forhold, han blev dømt for.  

Alle tre tiltalte blev udvist af Danmark for bestandig.

Der var flere dissenser under sagen blandt andet for så vidt angår afgørelsen om udvisning af den 18-årige. 

Tre kvinder blev tilkendt godtgørelser for tort på mellem 35.000 og 200.000 kr.

De tiltalte tog forbehold for at anke.

Sagen er behandlet under rettens sagsnummer S-9578/2019