Gå til sidens indhold

Retten i Aarhus

22 dec 2020

Retten i Aarhus

6 års fængsel for forsøg på drab

51-årig mand fra Odder idømt 6 års fængsel for forsøg på drab på lokal 19-årig mand på tankstation i Odder.

51-årig mand fra Odder idømt 6 års fængsel for forsøg på drab på lokal 19-årig mand på tankstation i Odder.

Sagsnummer: SS 7382/2020

Sagen kort fortalt

Den 51-årige mand var tiltalt for forsøg på manddrab efter straffelovens § 237, jf. § 21, ved at have stukket den 19-årige med en kniv ikke under 28 gange, slået ham med en hammer ikke under 9 gange, og påkørt ham med en bil 2 gange. Den 19-årige modtog akut lægehjælp og overlevede. Episoden fandt sted på Q8 tankstationen i Odder i april 2020.

Den 51-årige mand nægtede sig skyldig i forsøg på manddrab, men erkendte at have udøvet grov vold, jf. straffelovens § 245, stk. 1.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at den 51-årige mand havde begået vold mod den 19-årige i form af knivstik, slag med hammer og påkørsel med bil, som beskrevet i anklageskriftet, at den 19-årige herved var blevet påført skader og havde været i livsfare, men overlevede, fordi han modtog akut lægehjælp, og at den 51-årige i hvert fald havde anset det som overvejende sandsynligt, at den 19-årige ville afgå ved døden som følge af volden.

På den baggrund nåede retten frem til, at den 51-årige var skyldig i forsøg på manddrab.

Anklagerens strafpåstand var fængsel i 7 år.

Retten fandt ikke tilstrækkeligt grundlag for at fravige udgangspunktet for strafudmålingen i sager om forsøg på manddrab og fastsatte straffen til fængsel i 6 år.  

Retten bestemte desuden, at den 51-årige skulle frakendes førerretten i 5 år.

Sagen var en nævningesag. Der var enighed om skyldsspørgsmålet. Der blev afgivet 11 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 6 år, og 1 stemme for at fastsætte straffen til fængsel i 7 år.

Udover forsøg på manddrab var den 51-årige også tiltalt for og blev fundet skyldig i overtrædelse af knivloven, våbenloven og færdselsloven i tilknytning til drabsforsøget. Disse forhold har ikke haft betydning for den udmålte straf.

Den 51-årige vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Aarhus den 22. december 2020