Gå til sidens indhold

Retten i Aarhus

03 jul 2020

Retten i Aarhus

Tidligere ansat forvaltningschef i Aarhus Kommune dømt

Retten i Aarhus har den 3. juli 2020 afsagt dom i en sag om bestikkelse, hvor der var rejst tiltale mod en tidligere ansat forvaltningschef i Aarhus Kommune

Tidligere ansat forvaltningschef i Aarhus Kommune idømt betinget fængselsstraf med vilkår om samfundstjeneste for bestikkelse.

Retten i Aarhus har den 3. juli 2020 afsagt dom i en sag om bestikkelse, hvor der var rejst tiltale mod en tidligere ansat forvaltningschef i Aarhus Kommune for overtrædelse af bl.a. straffelovens § 144, samt mod to af kommunens leverandører og tre direktører for overtrædelse af straffelovens § 122. En af leverandørerne og to tilknyttede direktører blev frifindet. Derimod blev den tidligere ansatte forvaltningschef og direktøren i den virksomhed, der var involveret i bestikkelsen, begge  idømt betingede fængselsstraffe med vilkår om samfundstjeneste. Virksomheden blev idømt en bøde på 100.000 kr.

 

Rettens sags nr. 199/2020

Den tidligere ansatte forvaltningschef i Aarhus Kommune var tiltalt for i 2010-2016 uberettiget at have modtaget ydelser fra en af kommunens leverandører i form af sponsorater til en badmintonklub, hvori den ansatte var bestyrelsesmedlem, samt i form af modtagne billetter til koncerter og festival. Tilsvarende var virksomheden og virksomhedens direktør tiltalt for uberettiget at have tildelt disse ydelser. Retten fandt det bevist, at der var tale om uberettigede ydelser, som blev givet med det formål at opnå en forretningsmæssig fordel for virksomheden.

Derimod fandt retten det ikke bevist, at der i forhold til den anden tiltalte virksomhed var tale om bestikkelse. For så vidt angår denne leverandør var der alene rejst tiltale for i et enkelt tilfælde i 2013 at have inviteret den tidligere ansatte forvaltningschef på en tur til Sverige, bl.a. med henblik på at spille golf. Retten lagde bl.a. vægt på, at det ikke kunne afvises, at der var et fagligt formål med turen, og at der ikke var tale om et ekstravagant ophold. Tilsvarende fandt retten det ikke bevist, at den tiltalte forvaltningschef var skyldig i bestikkelse ved at have taget imod turen, uanset at det måtte være i strid med forvaltningsretlige bestemmelser om offentligt ansattes modtagelse af gaver. 

For så vidt angår den tidligere forvaltningschef blev straffen fastsat til fængsel i 4 måneder, der blev gjort betinget med vilkår om udførelse af samfundstjeneste i 100 timer. Retten lagde bl.a. vægt på, at sagen havde haft ansættelsesretlige konsekvenser for den tiltalte, ligesom retten lagde vægt på den tid, der er gået, siden forholdet blev begået.

For så vidt angår den tiltalte direktør blev straffen fastsat til fængsel i 60 dage, der blev gjort betinget med vilkår om samfundstjenste i 80 timer. Retten lagde bl.a. vægt på den tid der er gået, siden forholdet blev begået.

For så vidt angår det tiltalte selskab, blev straffen fastsat til en bødestraf på 100.000 kr.

 

Sagen var en domsmandssag, og der var enighed om dommens resultat.