Gå til sidens indhold

Retten i Aarhus

16 sep 2021

Retten i Aarhus

Ikke forvaring for røverier og trusler

En 48-årig mand, der tidligere var straffet gentagne gange for bl.a. vold og trusler, blev af et nævningeting frifundet for forvaring og i stedet idømt 2 år og 6 måneders fængsel.

Sagsnummer: SS 7-262/2021

Sagen kort fortalt

Der var rejst tiltale for tre røverier for ved trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold at have bragt stjålne varer i sikkerhed fra henholdsvis en tankstation og to supermarkeder. Endvidere var der blandt andet rejst tiltale for fire tyverier fra supermarkeder, en række trusler, herunder over for personer i offentlig tjeneste, samt for vold og forsøg herpå.

Tiltalte erkendte sig skyldig i en række forhold, men nægtede sig skyldig i røveri, trusler og vold.

Tiltalte er i perioden fra 1994 til 2014 straffet gentagne gange for trusler og vold, herunder to gange for vold efter straffelovens § 245, stk. 1, i 2003 og 2005.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at tiltalte var skyldig i to røverier. Tiltalte blev med dissens frifundet for et yderligere røveri. Tiltalte blev endvidere fundet skyldig i ét tilfælde af forsøg på vold, flere trusler og tyverier mv.

Anklagemyndighedens påstand var, at tiltalte skulle dømmes til forvaring.

Retten fandt ikke betingelserne for idømmelse af forvaring opfyldt og fastsatte i stedet straffen til fængsel i 2 år og 6 måneder, idet retten lagde vægt på forholdenes karakter, de mange tidligere domme for ligeartet kriminalitet, og tiltaltes hurtige recidiv.

Sagen var en nævningesag, og der var enighed om fastsættelsen af straffen.

Tiltalte valgte ikke at anke dommen.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Aarhus den 1. september 2021.