Gå til sidens indhold

Retten i Aarhus

04 apr 2022

Retten i Aarhus

Retten i Aarhus søger advokater til stillinger som medhjælpere i gældssaneringssager

Retten i Aarhus opslår hermed til besættelse pr. 01.07.2022 et antal stillinger som medhjælpere i gældssager, jf. konkurslovens § 219, stk. 1.

Aarhus, den 4. april 2022

Retten i Aarhus søger advokater til stillinger som medhjælpere i gældssaneringssager

Retten i Aarhus opslår hermed til besættelse pr. 01.07.2022 et antal stillinger som medhjælpere i gældssager, jf. konkurslovens § 219, stk. 1.

Der vil ved besættelsen af stillingerne blive lagt betydelig vægt på ansøgernes faglige kompetencer og praktiske erfaring inden for området.

Skifteretten forventer, at de, der antages som medhjælpere, selv forestår en væsentlig del af arbejdet med den enkelte sag og deltager personligt i møder i skifteretten.

Stillingerne vedrører perioden fra den 01.07.2022 til den 30.06.2027.

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til skifteretschef Preben Veng på telefon 9968 7990 eller e-mail skifte.arh@domstol.dk.

Ansøgningen, der bedes mærket med ”ansøgning gældssaneringsmedhjælper”, skal være modtaget i skifteretten senest den 2. maj 2022 kl. 15.00 og skal enten sendes til.

e-mailadressen
skifte.arh@domstol.dk

eller til postadressen:
Retten i Aarhus
Skifteretten
Vester Allé 12
8000 Aarhus C

Att.: Preben Veng