Gå til sidens indhold

Retten i Aarhus

Retten i Aarhus

COVID-19 anbefalinger og lempelser

Retten i Aarhus følger fortsat Sundhedsmyndighedernes anbefalinger til forebyggelse af COVID-19-smittespredning

COVID-19 vil fra den 10. september 2021 ikke længere have status som en samfundskritisk sygdom, men sundhedsmyndighederne vurderer, at epidemien ikke er overstået.

Brugere og ansatte skal fortsat kunne færdes trygt i retterne, og for at undgå smittespredning vil sagsafviklingen derfor fortsat ske under hensyn til sundhedsmyndighedernes generelle anbefalinger og råd om smitteforebyggelse. 

Alle, der kommer i retten, skal således følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger om at holde afstand til personer, hvor det er muligt, ligesom man skal følge rettens anvisninger om god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd. Det betyder blandt andet, at man skal spritte hænder ved indgangen til retslokaler.

Alle, der møder i retsbygningen (både professionelle brugere og andre brugere som f.eks. parter og vidner), opfordres til at følge sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

For at holde antallet af personer i retsbygningerne så lavt som muligt, opfordres alle til først at møde frem umiddelbart inden retsmødets start.

Hvis du er smittet eller har symptomer (selv milde symptomer), der kan tyde på covid-19, må du ikke møde i retten. Kontakt straks retten herom. Retten kan stille krav om lægelig dokumentation. 

  • Alle der møder i rettens bygninger opfordres til test inden fremmøde, såfremt pågældende ikke har coronapas
  • Hvis du har symptomer på covid-19 må du ikke møde i rettens bygninger
  • Husk fortsat at holde afstand til andre

Alle ovenstående anvisninger er gældende fra den 10. september 2021.

Sidst opdateret: 10. september 2021