Retten i Aarhus

Retten i Aarhus og de nye Covid-19 restriktioner, afvikling af retsmøder mv.

Retten i Aarhus behandler fortsat sager, dog i noget begrænset omfang 

Nogle af rettens medarbejdere arbejder hjemmefra. Vi opfordrer derfor til, at du om muligt skriver til retten i stedet for at ringe. Vi vil så kontakte dig så hurtigt som muligt. Husk at kontakt i de civile sager, herunder de familieretlige sager, sker på minretssag.dk. 

NB!

Alle, der møder i retsbygningen (både professionelle brugere og andre brugere som f.eks. parter og vidner), opfordres til at lade sig teste inden møde i retten.

Notar 

Personer, der ønsker at få bekræftet et testamente eller oprette en fremtidsfuldmagt, bedes overveje muligheden for at oprette et vidnetestamente eller en generalfuldmagt, der ikke kræver notarpåtegning.

Retsmøder                                                                     

Hvis du er indkaldt til et retsmøde, skal du møde, medmindre vi konkret har skrevet til dig, at retsmødet er aflyst.  Du bedes tjekke din e-boks lige op til et evt. retsmøde, da der vil kunne ske ændringer med kort varsel.

Retssikkerhed og sundhedsmæssig forsvarlig gennemførelse af fysiske retsmøder

Det er en forudsætning for gennemførelse af fysiske retsmøder, at de kan afvikles retssikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Helt overordnet skal man tilstræbe at holde 2 meters afstand. Du bør ved ankomst til retten og flere gange i løbet af dagen vaske/spritte dine hænder. Du skal følge de anvisninger, du får fra rettens personale. Afstandskravene kan resultere i, at ikke alle kan få adgang til retssalen.

For at holde antallet af personer i retsbygningerne så lavt som muligt, opfordres alle til først at møde frem umiddelbart inden retsmødets start.

Hvis du er smittet eller har symptomer (selv milde symptomer), der kan tyde på covid-19, må du ikke møde i retten. Kontakt straks retten herom. Retten kan stille krav om lægelig dokumentation. 

Krav om brug af mundbind

På baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefaling om øget brug af mundbind til at forebygge yderligere smittespredning og udbrud, skal alle bære mundbind eller visir i rettens bygninger, hvor der er offentlig adgang. Det vil sige ved adgangskontrollen, på gangarealer og venteområder mv.

Dette krav gælder alle, der kommer i bygningen og derfor også alle medarbejdere, kriminalforsorgen og politiet mv., samt domsmænd, sagkyndige dommere, anklagere, forsvarere, tiltalte, parter, vidner, tilhører mv.

I retslokalerne følges retsformandens anvisning om brug af mundbind. Alle retslokaler er indrettet således, at de opfylder sundhedsmyndighedernes anbefalinger til afstand, afspritning m.v.

Personer, der ikke har medbragt et mundbind, kan få udleveret et ved indgangen.

Alle ovenstående anvisninger er gældende til den 13. maj 2021 eller til andet oplyses.

Sidst opdateret: 16. april 2021