Retten i Aarhus

COVID-19 anbefalinger og lempelser

Retten i Aarhus behandler fortsat sager

Vi opfordrer til, at du om muligt skriver til retten i stedet for at ringe. Vi vil så kontakte dig så hurtigt som muligt. Husk at kontakt i de civile sager, herunder de familieretlige sager, sker på minretssag.dk. 

NB!

Alle, der møder i retsbygningen (både professionelle brugere og andre brugere som f.eks. parter og vidner), opfordres til at lade sig teste inden møde i retten. Opfordringen gælder dog ikke brugere. der er færdigvaccineret, tidligere har været smittet eller har opnået beskyttelse fra 14 dage efter første vaccinestik

Ophævelse af krav om brug af mundbind

På baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefaling ophæves kravet om brug af mundbind.

Der kan dog være situationer,  hvor retspræsidenten eller retsformanden kan beslutte, at der skal bæres mundbind. 

I retslokalerne følges retsformandens anvisning. Alle retslokaler er indrettet således, at de opfylder sundhedsmyndighedernes anbefalinger til afstand, afspritning m.v.

Notar 

Personer, der ønsker at få bekræftet et testamente eller oprette en fremtidsfuldmagt, bedes overveje muligheden for at oprette et vidnetestamente eller en generalfuldmagt, der ikke kræver notarpåtegning.

Retsmøder                                                                     

Hvis du er indkaldt til et retsmøde, skal du møde, medmindre vi konkret har skrevet til dig, at retsmødet er aflyst.  Du bedes tjekke din e-boks lige op til et evt. retsmøde, da der vil kunne ske ændringer med kort varsel.

Retssikkerhed og sundhedsmæssig forsvarlig gennemførelse af fysiske retsmøder

Det er en forudsætning for gennemførelse af fysiske retsmøder, at de kan afvikles retssikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Helt overordnet skal man tilstræbe at holde 2 meters afstand. Du bør ved ankomst til retten og flere gange i løbet af dagen vaske/spritte dine hænder. Du skal følge de anvisninger, du får fra rettens personale. Afstandskravene kan resultere i, at der er begrænset adgang for tilhører til retssalen.

For at holde antallet af personer i retsbygningerne så lavt som muligt, opfordres alle til først at møde frem umiddelbart inden retsmødets start.

Hvis du er smittet eller har symptomer (selv milde symptomer), der kan tyde på covid-19, må du ikke møde i retten. Kontakt straks retten herom. Retten kan stille krav om lægelig dokumentation. 

Alle ovenstående anvisninger er gældende fra den 14. juni 2021.

Sidst opdateret: 15. juni 2021