05 apr 2021

Retten i Aarhus

Straffesager uge 14

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
06-04-2021 kl.09:00 - 11:00. Retssal 11. Rettens j.nr.: 13-519/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Jens Schultz-Hansen                         
Advokat: Rasmus Amandusson                         
Sagen drejer sig om: kørsel uden kørekort m.v.                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-84111-00020-18

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
06-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 3. Rettens j.nr.: 13-1213/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Dorte Thyrring                         
Advokat: Henrik Hougaard                         
Sagen drejer sig om: Røveri, trusler mv.                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-76313-00024-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
06-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 6. Rettens j.nr.: 72-6399/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Lasse Lund Madsen                         
Advokat: Mads Kjær Jensen                         
Sagen drejer sig om: butikstyveri mm.                          
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-75563-00902-17

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
06-04-2021 kl.11:30 - 12:00. Retssal 11. Rettens j.nr.: 13-10233/2020

Retsmødet er offentligt             
Dommer: Jens Schultz-Hansen                         
Advokat: Rasmus Amandusson                         
Sagen drejer sig om: Hastighedsovertrædelse § 42 og 43a                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-81270-00319-20

Straffesag, Øvrige straffesager, Ændring af betinget dom/Foranstaltning
06-04-2021 kl.13:00 - 13:45. Retssal 11. Rettens j.nr.: 13-9477/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Jens Schultz-Hansen                         
Advokat: Henrik Fibiger Hansen                         
Sagen drejer sig om: Ændring af foranstaltning                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-10171-00038-19

Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
06-04-2021 kl.13:00 - 14:00. Retssal 5. Rettens j.nr.: 12-6315/2018

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anne Segato                          
Advokat: Karina Skou                         
Sagen drejer sig om: fører af motordrevet køretøj, euforiserende stoffer                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-80244-00443-17

Straffesag, Sager u/lægdommere, Øvrige
06-04-2021 kl.14:00 - 15:00. Retssal 5. Rettens j.nr.: 6-672/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anne Segato                         
Advokat: Karina Skou                         
Sagen drejer sig om: kørsel i frakendelsestid mv.                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 3700-81685-00332-16

Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
06-04-2021 kl.14:15 - 15:00. Retssal 11. Rettens j.nr.: 13-10312/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Jens Schultz-Hansen                         
Advokat: Troels Lind Pedersen                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-76141-00704-19

Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
07-04-2021 kl.09:00 - 11:00. Retssal 3. Rettens j.nr.: 13-1606/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mette Vinding                         
Advokat: Henrik Hougaard                          
Sagen drejer sig om: Arrestantsag - Salg af narkotika                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-71281-00173-20

Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
07-04-2021 kl.09:00 - 09:20. Retssal 6. Rettens j.nr.: 13-4535/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Vagn Kastbjerg                         
Advokat: Morten Riber Nielsen                         
Sagen drejer sig om: Falsk anklage/bevisforvanskelse                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-70671-00015-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
07-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 10. Rettens j.nr.: 13-1523/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Jens Schultz-Hansen                         
Advokat: Karsten Isager                         
Sagen drejer sig om: Forsøg på brandstiftelse, forsætlig                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-71121-00062-18

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
07-04-2021 kl.09:00 - 14:00. Retssal 7. Rettens j.nr.: 12-6779/2018

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anne Segato                         
Advokat: Niels Henrik Kromann                         
Sagen drejer sig om: Besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på videresalg, forsøg på befrielse af en anholdt, overtrædelse af færdselsloven                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-84111-00203-17

Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
07-04-2021 kl.09:40 - 10:10. Retssal 6. Rettens j.nr.: 13-5634/2020

Retsmødet er offentligt             
Dommer: Vagn Kastbjerg                        
Advokat: Mette Lund Thomsen                         
Sagen drejer sig om: Forsætlig brandsriftelse                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-71121-00166-19

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
07-04-2021 kl.10:20 - 10:50. Retssal 6. Rettens j.nr.: 13-9976/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Vagn Kastbjerg                         
Sagen drejer sig om: Fornærmelig tiltale mod polititjenestemand                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-70318-00097-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Øvrige
07-04-2021 kl.11:00 - 11:30. Retssal A, 1. sal. Rettens j.nr.: 72-2832/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Laura Røge Christensen                         
Advokat: Henrik Hougaard                         
Sagen drejer sig om: kørsel i påvirket tilstand m.v. - fortsat sag                          
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-80242-00823-19

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
07-04-2021 kl.11:10 - 11:45. Retssal 6. Rettens j.nr.: 13-4252/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Vagn Kastbjerg                         
Sagen drejer sig om: hærværk                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-77111-02162-18

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
07-04-2021 kl.13:00 - 15:00. Retssal 3. Rettens j.nr.: 13-10387/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Vagn Kastbjerg                        
Advokat: Mads Krarup                         
Sagen drejer sig om: hærværk                          
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-77111-01712-18

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
08-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 10. Rettens j.nr.: 11-582/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anne Segato                          
Advokat: Jan Schneider                         
Sagen drejer sig om: Hæleri                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-76602-00008-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
08-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 5. Rettens j.nr.: 10-6656/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Dorte Thyrring                         
Advokat: Søren Salomonsen                         
Sagen drejer sig om: Tyveri                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-75563-01105-18

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
08-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 4. Rettens j.nr.: 13-11383/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Lasse Lund Madsen                         
Advokat: Michael Egholm                         
Advokat: Henrik Fibiger Hansen                         
Sagen drejer sig om: Bedrageri                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-76141-01890-17

Straffesag, Sager m/lægdommere, Nævningesager
08-04-2021 kl.09:30 - 15:00. Paludan. Rettens j.nr.: 10-11376/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Carsten Busk, Dot Buchtrup, Grith Rosleff                         
Advokat: Helle Kaad Iversen                         
Sagen drejer sig om: voldtægt m.v.                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-72301-00019-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
09-04-2021 kl.09:00 - 12:00. Retssal 6. Rettens j.nr.: 72-6399/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Lasse Lund Madsen                        
Advokat: Mads Kjær Jensen                         
Sagen drejer sig om: butikstyveri mm.                         
Anklagemyndighed: PM                          
Politiets journalnr.: 4200-75563-00902-17

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
09-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 11. Rettens j.nr.: 7-579/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Hanne Rokkjær Fløe                         
Advokat: Nicolai Berg                         
Sagen drejer sig om: Færdselsloven - forvoldt fare for liv eller førlighed m.m.                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-73341-00081-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
09-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 4. Rettens j.nr.: 3-6202/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Tine Rud                        
Advokat: Morten Wosylus Kamp                         
Advokat: Peter Secher                         
Sagen drejer sig om: røveri - fortsat sag                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-76319-00035-19

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
09-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 8. Rettens j.nr.: 5-3141/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Tina van Steen                         
Advokat: Camilla Ernst                         
Sagen drejer sig om: Udsat sag                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-76401-00001-16

Straffesag, Sager m/lægdommere, Nævningesager
09-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Paludan. Rettens j.nr.: 10-11376/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Carsten Busk, Dot Buchtrup, Grith Rosleff                         
Advokat: Helle Kaad Iversen                         
Sagen drejer sig om: voldtægt m.v. - fortsat sag                          
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-72301-00019-20

Straffesag, Grundlovssager, Foranstaltning under efterforskning
09-04-2021 kl.13:00 - 13:30. Retssal 6. Rettens j.nr.: 13-9977/2020

Retsmødet er offentligt             
Dommer: Lasse Lund Madsen                         
Sagen drejer sig om: Beslaglæggelse af mobiltelefon                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-84111-00414-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Øvrige
09-04-2021 kl.13:00 - 15:00. Retssal 5. Rettens j.nr.: 13-10337/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Dorte Thyrring                         
Sagen drejer sig om: kørsel i frakendelsestid mv.                          
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-81685-00565-18

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
09-04-2021 kl.13:00 - 15:00. Retssal 7. Rettens j.nr.: 72-224/2019

Retsmødet er offentligt             
Dommer: Jimmy Bøgh Veitland                        
Advokat: Stine Gry Johannessen                         
Sagen drejer sig om: Vold                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-73241-00410-18

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
09-04-2021 kl.13:00 - 15:00. Retssal 3. Rettens j.nr.: 8-583/2018

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mette Helby Jensen                          
Advokat: Michael Egholm                         
Sagen drejer sig om: fortsat sag                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-70308-00231-17

Straffesag, Grundlovssager, Foranstaltning under efterforskning
09-04-2021 kl.13:45 - 14:15. Retssal 6. Rettens j.nr.: 13-1406/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Lasse Lund Madsen                         
Sagen drejer sig om: Protest mod ransagning                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-75311-00026-21