19 apr 2021

Retten i Aarhus

Straffesager uge 16

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
19-04-2021 kl.09:00 - 12:00. Retssal 8. Rettens j.nr.: 3-6431/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Tine Rud                         
Advokat: Søren Mellison Eriksen                         
Sagen drejer sig om: tyveri, hæleri m.v. - fortsat sag                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-75184-00154-17

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
19-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 4. Rettens j.nr.: 9-2598/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Joy Winter                         
Advokat: Bjarne Frøberg                         
Sagen drejer sig om: Straffelovens § 245, stk. 1 - vold i Aarhus V den 23. januar 2021 m.m.                          
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-73111-00001-21

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
19-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 13. Rettens j.nr.: 13-434/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Jens Schultz-Hansen                         
Advokat: Mikkel Nielsen                         
Advokat: Henrik Fibiger Hansen                         
Sagen drejer sig om: Ildspåsættelse mv.                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-73251-00154-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
19-04-2021 kl.10:10 - 11:10. Retssal 5. Rettens j.nr.: 5-1297/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Tina van Steen                        
Sagen drejer sig om: Motordr. køretøj, euf. stoffer uden recept                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-80242-00505-18

Straffesag, Sager u/lægdommere, Øvrige
19-04-2021 kl.11:20 - 12:00. Retssal 5. Rettens j.nr.: 5-4384/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Tina van Steen                         
Sagen drejer sig om: spirituskørsel                         
Anklagemyndighed: PM                          
Politiets journalnr.: 4200-80201-00397-17

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
19-04-2021 kl.13:00 - 14:00. Retssal 5. Rettens j.nr.: 5-5552/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Tina van Steen                          
Sagen drejer sig om: vigepligtsforseelse                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-81170-00170-19

Straffesag, Øvrige straffesager, Ændring af betinget dom/Foranstaltning
19-04-2021 kl.14:00 - 14:30. Retssal 9. Rettens j.nr.: 3-1616/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Tine Rud                        
Sagen drejer sig om: Ændring af betinget dom                         
Anklagemyndighed: PM                          
Politiets journalnr.: 4200-83220-00014-21

Straffesag, Sager u/lægdommere, Øvrige
19-04-2021 kl.14:00 - 14:40. Retssal 5. Rettens j.nr.: 5-4970/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Tina van Steen                          
Sagen drejer sig om: spirituskørsel                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-80201-00280-18

Straffesag, Sager u/lægdommere, Øvrige
19-04-2021 kl.14:40 - 15:00. Retssal 9. Rettens j.nr.: 3-10383/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Tine Rud                         
Sagen drejer sig om: Bedrageri                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 0100-76141-02536-18

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
19-04-2021 kl.14:40 - 15:00. Retssal 5. Rettens j.nr.: 5-5802/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Tina van Steen                       
Sagen drejer sig om: hastighedsovertrædelse                          
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-81026-00644-17

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
20-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 4. Rettens j.nr.: 13-3729/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Jens Schultz-Hansen                         
Advokat: Kristian Mølgaard                         
Advokat: Søren Salomonsen                         
Sagen drejer sig om: Afpresning                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-76211-00023-17

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
20-04-2021 kl.09:00 - 12:00. Retssal 7. Rettens j.nr.: 2-6056/2018

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Helle Søgaard Larsen                        
Advokat: Poul Gade                         
Sagen drejer sig om: Bøde for andre strafferetslige særlove                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-84990-00002-17

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
20-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 10. Rettens j.nr.: 13-7295/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Lasse Lund Madsen                         
Advokat: Hanne Mogensen Ziebe                         
Sagen drejer sig om: Fortsat sag - Tyveri mv.                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-76313-00006-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
21-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 3. Rettens j.nr.: 13-452/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Dorte Thyrring                          
Advokat: Søren Vestergaard Hansen                         
Advokat: Hanne Kjær Hyltoft                         
Sagen drejer sig om: Vold m.m.                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-73251-00146-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
21-04-2021 kl.09:00 - 09:45. Retssal 11. Rettens j.nr.: 13-10728/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Vagn Kastbjerg                         
Sagen drejer sig om: Forstyrrelse af den offentlige orden                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-84220-00752-19

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
21-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 4. Rettens j.nr.: 7-9169/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Hanne Rokkjær Fløe                         
Advokat: Rasmus Nikolaj Sølberg                         
Advokat: Eigil Strand                         
Sagen drejer sig om: Vold                          
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-73241-00645-19

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
21-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 10. Rettens j.nr.: 13-7295/2020

Retsmødet er offentligt             
Dommer: Lasse Lund Madsen                         
Advokat: Hanne Mogensen Ziebe                         
Sagen drejer sig om: Fortsat sag - Tyveri mv.                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-76313-00006-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
21-04-2021 kl.09:00 - 12:00. Retssal 13. Rettens j.nr.: 13-3729/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Jens Schultz-Hansen                          
Advokat: Kristian Mølgaard                         
Advokat: Søren Salomonsen                         
Sagen drejer sig om: Fortsat sag - Afpresning                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-76211-00023-17

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
21-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 12. Rettens j.nr.: 2-2717/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Helle Søgaard Larsen                         
Advokat: Anni Nørgaard Clausen                         
Sagen drejer sig om: Vold mod noget i offentlig tjeneste                         
Anklagemyndighed: PM                          
Politiets journalnr.: 4200-70307-00022-21

Straffesag, Sager m/lægdommere, Færdsel m/domsmænd
21-04-2021 kl.09:00 - 14:00. Retssal 9. Rettens j.nr.: 72-2445/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mette Vinding                         
Advokat: Henrik Garlik                         
Sagen drejer sig om: Flask anklage/bevisforvanskelse                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-70671-00069-16

Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
21-04-2021 kl.09:50 - 10:50. Retssal 11. Rettens j.nr.: 13-8940/2018

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Vagn Kastbjerg                         
Advokat: Jakob Dalsgaard-Hansen                          
Sagen drejer sig om: Besiddelse af euforiserende stoffer m.m.                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-84111-00022-18

Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
21-04-2021 kl.11:00 - 11:30. Retssal 11. Rettens j.nr.: 13-10823/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Vagn Kastbjerg                         
Sagen drejer sig om: tyveri                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-76313-00007-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
21-04-2021 kl.11:40 - 12:00. Retssal 11. Rettens j.nr.: 13-6316/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Vagn Kastbjerg                         
Sagen drejer sig om: brud på lov om euforiserende stoffer                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-84110-02075-18

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
21-04-2021 kl.13:00 - 15:00. Retssal 11. Rettens j.nr.: 13-8743/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Vagn Kastbjerg                         
Advokat: Mads Krarup                         
Sagen drejer sig om: Vold mod nogen i offentlig tjeneste                          
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-70307-00148-18

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
21-04-2021 kl.13:00 - 15:00. Retssal 13. Rettens j.nr.: 13-11475/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Jens Schultz-Hansen                       
Advokat: Søren Salomonsen                         
Sagen drejer sig om: Anden urigtig skriftlig erklæring                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-70661-00005-18

Straffesag, Øvrige straffesager, Ændring af betinget dom/Foranstaltning
21-04-2021 kl.14:30 - 15:00. Retssal 9. Rettens j.nr.: 72-1010/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mette Vinding                          
Advokat: Henrik Fibiger Hansen                         
Sagen drejer sig om: Ændring af foranstaltning                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-10171-00015-21

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
22-04-2021 kl.09:00 - 09:40. Retssal 6. Rettens j.nr.: 13-2582/2018

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anna Stubkjær Godt                         
Sagen drejer sig om: Lægge hindringer i vejen for udførsel af politiets arbejde                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-70303-00055-17

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
22-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 8. Rettens j.nr.: 72-4646/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Rasmus Foged                         
Advokat: Henrik Feldt-Rasmussen                         
Sagen drejer sig om: Fortsat sag - Bedrageri mv.                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-76141-01890-18

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
22-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 4. Rettens j.nr.: 8-790/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mette Helby Jensen                         
Advokat: Michael Egholm                         
Sagen drejer sig om: Andet seksuelt forhold end samleje                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-72339-00005-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
22-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 3. Rettens j.nr.: 5-11828/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Tina van Steen                         
Advokat: Mads Kjær Jensen                         
Sagen drejer sig om: Straffelovens § 276 a - indbrudstyveri m.m.                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-75553-00004-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
22-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 13. Rettens j.nr.: 13-452/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Dorte Thyrring                         
Advokat: Søren Vestergaard Hansen                         
Advokat: Hanne Kjær Hyltoft                         
Sagen drejer sig om: Vold m.m.                          
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-73251-00146-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
22-04-2021 kl.09:00 - 12:00. Retssal 11. Rettens j.nr.: 6-10576/2019

Retsmødet er offentligt             
Dommer: Mette Søgaard Vammen                         
Advokat: Bettina Antitsch Mortensen                         
Sagen drejer sig om: Lovgivning om euf. stoffer (salg)
Anklagemyndighed: PM                          
Politiets journalnr.: 4200-84111-00024-18

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
22-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 12. Rettens j.nr.: 2-2716/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Helle Søgaard Larsen                        
Advokat: Henrik Garlik                         
Sagen drejer sig om: Vold mv.                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-73241-00533-18

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
22-04-2021 kl.09:50 - 10:20. Retssal 6. Rettens j.nr.: 72-1257/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anna Stubkjær Godt                         
Sagen drejer sig om: Bedrageri                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 01LC-76141-03978-18

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
22-04-2021 kl.10:35 - 11:20. Retssal 6. Rettens j.nr.: 72-8608/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anna Stubkjær Godt                         
Sagen drejer sig om: Fornærmelig tiltale mod polititjenestemand                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-70318-00040-20

Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
22-04-2021 kl.11:30 - 12:00. Retssal 6. Rettens j.nr.: 72-2330/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anna Stubkjær Godt                         
Sagen drejer sig om: Salg af euforiserende stoffer                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-84111-00383-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
22-04-2021 kl.13:00 - 15:00. Retssal 11. Rettens j.nr.: 2-9857/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Helle Søgaard Larsen                       
Advokat: Bettina Antitsch Mortensen                         
Sagen drejer sig om: Trusler mv.                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-90170-00004-18

Straffesag, Sager m/lægdommere, Nævningesager
23-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Paludan. Rettens j.nr.: 10-11376/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Grith Rosleff, Carsten Busk, Dot Buchtrup                         
Advokat: Helle Kaad Iversen                          
Sagen drejer sig om: voldtægt m.v. - fortsat sag                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-72301-00019-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
23-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 3. Rettens j.nr.: 5-11828/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Tina van Steen                        
Advokat: Mads Kjær Jensen                         
Sagen drejer sig om: Straffelovens § 276 a - indbrudstyveri m.m. - fortsat sag                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-75553-00004-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
23-04-2021 kl.09:00 - 12:00. Retssal 4. Rettens j.nr.: 6-8142/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mette Søgaard Vammen                         
Advokat: Henrik Fibiger Hansen                         
Sagen drejer sig om: Udsat sag                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-73251-00043-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
23-04-2021 kl.09:00 - 11:30. Retssal 6. Rettens j.nr.: 9-2938/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Joy Winter                         
Advokat: Henrik Hougaard                         
Sagen drejer sig om: Besiddelse af euforiserende stoffer med henblik på videresalg                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-84111-00145-21

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
23-04-2021 kl.09:00 - 11:00. Retssal 8. Rettens j.nr.: 3-6665/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Tine Rud                         
Advokat: Mikkel Nielsen                          
Sagen drejer sig om: Straffelovens § 276 a, indbrudstyveri - fortsat sag                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-75184-00049-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
23-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 13. Rettens j.nr.: 13-452/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Dorte Thyrring                         
Advokat: Hanne Kjær Hyltoft                         
Advokat: Søren Vestergaard Hansen                         
Sagen drejer sig om: Vold m.m.                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-73251-00146-20

Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
23-04-2021 kl.11:30 - 12:00. Retssal 8. Rettens j.nr.: 2-2834/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Helle Søgaard Larsen                         
Sagen drejer sig om: Hærværk                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-77111-00344-21

Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
23-04-2021 kl.13:00 - 13:30. Retssal 6. Rettens j.nr.: 99-2577/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mette Helby Jensen                         
Sagen drejer sig om: Lov om euforiserende stoffer                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-84111-00023-21

Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
23-04-2021 kl.14:00 - 14:30. Retssal 6. Rettens j.nr.: 8-2634/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mette Helby Jensen                         
Sagen drejer sig om: Besiddelse af børnepornografisk video                          
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-72387-00129-20