26 apr 2021

Retten i Aarhus

Straffesager uge 17

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
26-04-2021 kl.09:00 - 12:00. Retssal 10. Rettens j.nr.: 72-2774/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mette Faurskov Kristiansen                     
Advokat: Bettina Antitsch Mortensen                         
Sagen drejer sig om: Vold mod nogen i offentlig tjeneste                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-70307-00175-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
26-04-2021 kl.09:00 - 11:30. Retssal 11. Rettens j.nr.: 99-5613/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Nicolai Bødker Huus                         
Advokat: Karsten Isager                         
Sagen drejer sig om: Vold                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-73241-00166-19

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
26-04-2021 kl.09:00 - 12:00. Retssal 4. Rettens j.nr.: 12-3443/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anne Segato                         
Advokat: Bjarne Frøberg                          
Sagen drejer sig om: Hærværk                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-77111-02625-17

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
26-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 13. Rettens j.nr.: 13-434/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Jens Schultz-Hansen                        
Advokat: Henrik Fibiger Hansen                         
Advokat: Mikkel Nielsen                         
Sagen drejer sig om: Ildspåsættelse mv.                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-73251-00154-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
26-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 3. Rettens j.nr.: 13-452/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Dorte Thyrring                         
Advokat: Hanne Kjær Hyltoft                         
Advokat: Søren Vestergaard Hansen                         
Sagen drejer sig om: Vold m.m.                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-73251-00146-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
26-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 12. Rettens j.nr.: 13-7295/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Lasse Lund Madsen                         
Advokat: Hanne Mogensen Ziebe                         
Sagen drejer sig om: Fortsat sag - Tyveri mv.                         
Anklagemyndighed: PM                          
Politiets journalnr.: 4200-76313-00006-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
26-04-2021 kl.09:00 - 09:30. Retssal 5. Rettens j.nr.: 4-9132/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Carsten Busk                          
Sagen drejer sig om: Lov om euforiserende stoffer                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-84111-00179-19

Straffesag, Sager u/lægdommere, Øvrige
26-04-2021 kl.09:20 - 09:40. Retssal 6. Rettens j.nr.: 9-9116/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Joy Winter                         
Sagen drejer sig om: Færdselsloven                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-80201-00069-19

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
26-04-2021 kl.09:30 - 10:00. Retssal 5. Rettens j.nr.: 4-9131/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Carsten Busk                        
Sagen drejer sig om: Ferieloven                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-90230-00141-18

Straffesag, Sager u/lægdommere, Øvrige
26-04-2021 kl.09:40 - 10:20. Retssal 6. Rettens j.nr.: 9-9126/2019

Retsmødet er offentligt             
Dommer: Joy Winter                         
Sagen drejer sig om: Færdselsloven                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-80201-00068-19

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
26-04-2021 kl.10:00 - 10:30. Retssal 5. Rettens j.nr.: 4-9072/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Carsten Busk                         
Sagen drejer sig om: Våbenloven/knivloven                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-84180-00196-19

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
26-04-2021 kl.10:40 - 11:20. Retssal 6. Rettens j.nr.: 9-9097/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Joy Winter                          
Sagen drejer sig om: Færdselsloven                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-81037-00008-18

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
26-04-2021 kl.10:50 - 11:20. Retssal 5. Rettens j.nr.: 3-9083/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Carsten Busk                         
Sagen drejer sig om: Ordensbekendtgørelsen                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-84220-00470-19

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
26-04-2021 kl.11:20 - 12:00. Retssal 5. Rettens j.nr.: 4-8610/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Carsten Busk                         
Advokat: Johnny Mæhlisen                         
Sagen drejer sig om: Færdselsloven                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-81172-00022-18

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
26-04-2021 kl.11:20 - 11:40. Retssal 6. Rettens j.nr.: 9-9115/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Joy Winter                        
Sagen drejer sig om: Tyveri                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-75563-00755-19

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
26-04-2021 kl.11:40 - 12:00. Retssal 6. Rettens j.nr.: 9-8031/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Joy Winter                         
Advokat: Lars Thousig                          
Sagen drejer sig om: Retsplejeloven                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-84129-00038-19

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
26-04-2021 kl.13:00 - 14:00. Retssal 6. Rettens j.nr.: 9-8024/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Joy Winter                         
Sagen drejer sig om: Ordensbekendtgørelsen                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-84220-00887-18

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
26-04-2021 kl.13:00 - 15:00. Retssal 4. Rettens j.nr.: 12-4148/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anne Segato                         
Advokat: Mie Sønder Koch                          
Sagen drejer sig om: Besiddelse og salg af euforiserende stoffer, besiddelse af våben m.m.                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-84181-00143-18

Straffesag, Sager u/lægdommere, Øvrige
26-04-2021 kl.13:00 - 13:20. Retssal 5. Rettens j.nr.: 4-8127/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Carsten Busk                         
Sagen drejer sig om: Færdselsloven                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-80242-00858-18

Straffesag, Sager u/lægdommere, Øvrige
26-04-2021 kl.13:20 - 14:00. Retssal 5. Rettens j.nr.: 4-8582/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Carsten Busk                         
Sagen drejer sig om: Færdselsloven                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-81170-00202-18

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
26-04-2021 kl.14:00 - 15:00. Retssal 5. Rettens j.nr.: 4-8614/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Carsten Busk                         
Advokat: Michael Egholm                         
Sagen drejer sig om: Færdselsloven                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-81170-00200-18

Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
26-04-2021 kl.14:30 - 15:00. Retssal 6. Rettens j.nr.: 9-7750/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Joy Winter                         
Advokat: Henrik Garlik                         
Sagen drejer sig om: Lov om euforiserende stoffer                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-84111-00206-19

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
27-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 8. Rettens j.nr.: 13-10999/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Jens Schultz-Hansen                         
Advokat: Troels Lind Pedersen                          
Sagen drejer sig om: Trussel om vold mod nogen i offentlig tjeneste                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-70312-00054-17

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
27-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 5. Rettens j.nr.: 8-8116/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mette Helby Jensen                         
Advokat: Bjarne Frøberg                         
Sagen drejer sig om: Bedrageri, hæleri, tyveri m.m.                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-76141-00246-19

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
27-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 3. Rettens j.nr.: 5-11828/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Tina van Steen                         
Advokat: Mads Kjær Jensen                         
Sagen drejer sig om: Straffelovens § 276 a - indbrudstyveri m.m. - fortsat sag                          
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-75553-00004-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
27-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 6. Rettens j.nr.: 13-11658/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Lasse Lund Madsen                         
Advokat: Mette Lund Thomsen                         
Sagen drejer sig om: Vold                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-73241-00597-19

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
27-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 4. Rettens j.nr.: 72-4646/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Rasmus Foged                         
Advokat: Henrik Feldt-Rasmussen                         
Sagen drejer sig om: Fortsat sag - Bedrageri mv.                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-76141-01890-18

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
27-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 11. Rettens j.nr.: 7-579/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Hanne Rokkjær Fløe                          
Advokat: Nicolai Berg                         
Sagen drejer sig om: Færdselsloven - forvoldt fare for liv eller førlighed m.m. - fortsat sag                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-73341-00081-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
27-04-2021 kl.09:00 - 12:00. Retssal 12. Rettens j.nr.: 2-2942/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Helle Søgaard Larsen                        
Advokat: Mikkel Nielsen                         
Sagen drejer sig om: Vold                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-73241-00601-18

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
27-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 13. Rettens j.nr.: 1-6601/2018

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anne-Mette Gedbjerg                         
Advokat: Michael Egholm                         
Advokat: Helle Kaad Iversen                         
Advokat: Charlotte Møller Larsen                         
Sagen drejer sig om: Fortsat sag: Tyveri, tricktyveri på gadeplan                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-75574-00019-18

Straffesag, Øvrige straffesager, Ændring af betinget dom/Foranstaltning
27-04-2021 kl.10:20 - 10:50. Retssal 7. Rettens j.nr.: 99-2927/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Dot Buchtrup                         
Sagen drejer sig om: Ændring af betinget dom/Foranstaltning                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-73251-00014-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
28-04-2021 kl.09:00 - 10:00. Retssal A, 1. sal. Rettens j.nr.: 13-6928/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Vagn Kastbjerg                       
Sagen drejer sig om: Overtrædelse af færdselsloven                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 3300-80242-00197-18

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
28-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 13. Rettens j.nr.: 1-6601/2018

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anne-Mette Gedbjerg                       
Advokat: Michael Egholm                         
Advokat: Charlotte Møller Larsen                         
Advokat: Helle Kaad Iversen                         
Sagen drejer sig om: Fortsat sag: Tyveri, tricktyveri på gadeplan                         
Anklagemyndighed: PM                          
Politiets journalnr.: 4200-75574-00019-18

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
28-04-2021 kl.09:00 - 12:00. Retssal 4. Rettens j.nr.: 6-2601/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mette Søgaard Vammen                        
Advokat: Anders Lægdsmand Nielsen                         
Sagen drejer sig om: Besiddelse af våben mv.                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-71289-00006-21

Straffesag, Sager u/lægdommere, Øvrige
28-04-2021 kl.09:00 - 10:00. Retssal A, 1. sal. Rettens j.nr.: 13-7000/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Vagn Kastbjerg                         
Sagen drejer sig om: Overtrædelse af færdselsloven                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 3300-81685-00315-19

Straffesag, Sager m/lægdommere, Færdsel m/domsmænd
28-04-2021 kl.09:00 - 14:00. Retssal 9. Rettens j.nr.: 9-9629/2018

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Joy Winter                         
Advokat: Henrik Feldt-Rasmussen                         
Sagen drejer sig om: Forvoldt fare for liv eller førlighed                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-73341-00061-18

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
28-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 5. Rettens j.nr.: 8-8116/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mette Helby Jensen                         
Advokat: Bjarne Frøberg                         
Sagen drejer sig om: Bedrageri, hæleri, tyveri                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-76141-00246-19

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
28-04-2021 kl.09:00 - 09:20. Retssal 11. Rettens j.nr.: 72-3721/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Laura Røge Christensen                         
Sagen drejer sig om: Færdselsloven                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-81685-00467-19

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
28-04-2021 kl.09:20 - 09:40. Retssal 11. Rettens j.nr.: 72-3716/2020

Retsmødet er offentligt             
Dommer: Laura Røge Christensen                         
Sagen drejer sig om: Færdselsloven                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-81409-00141-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
28-04-2021 kl.10:15 - 11:15. Retssal A, 1. sal. Rettens j.nr.: 13-10067/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Vagn Kastbjerg                         
Sagen drejer sig om: Overtrædelse af hastighedsbegrænsning og kørsel uden erhvervet kørekort                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-81409-00322-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
28-04-2021 kl.10:15 - 11:00. Retssal 11. Rettens j.nr.: 72-3754/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Laura Røge Christensen                         
Sagen drejer sig om: Færdselsloven                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-81090-00009-19

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
28-04-2021 kl.11:00 - 11:20. Retssal 11. Rettens j.nr.: 72-3889/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Laura Røge Christensen                         
Sagen drejer sig om: Færdselsloven                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-81271-10147-18

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
28-04-2021 kl.11:20 - 11:40. Retssal 11. Rettens j.nr.: 72-3722/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Laura Røge Christensen                         
Sagen drejer sig om: Færdselsloven                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-81270-00072-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
28-04-2021 kl.11:30 - 12:00. Retssal A, 1. sal. Rettens j.nr.: 13-4379/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Vagn Kastbjerg                       
Sagen drejer sig om: Overtrædelse af færdselsloven med påkørsel af modkørende og kørsel med håndholdt mobil m.m.                         
Anklagemyndighed: PM                          
Politiets journalnr.: 0900-80112-01040-18

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
28-04-2021 kl.11:40 - 12:00. Retssal 11. Rettens j.nr.: 72-3726/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Laura Røge Christensen                          
Sagen drejer sig om: Færdselsloven                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-81038-00167-19

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
28-04-2021 kl.13:00 - 14:30. Retssal 4. Rettens j.nr.: 13-6930/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Vagn Kastbjerg                         
Advokat: Søren Salomonsen                         
Sagen drejer sig om: Butikstyveri fra andre forretninger                          
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-75560-00338-16

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
28-04-2021 kl.13:00 - 14:00. Retssal 11. Rettens j.nr.: 72-3734/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Laura Røge Christensen                         
Sagen drejer sig om: Færdselsloven                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-80201-00424-19

Straffesag, Sager u/lægdommere, Øvrige
28-04-2021 kl.13:00 - 13:45. Retssal 8. Rettens j.nr.: 99-11137/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Jens Schultz-Hansen          
Advokat: Jan Toft Olesen                         
Sagen drejer sig om: Overtrædelse af færdselsloven                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-81022-00017-19

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
28-04-2021 kl.14:00 - 14:30. Retssal 11. Rettens j.nr.: 72-3891/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Laura Røge Christensen                         
Sagen drejer sig om: Færdselsloven                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-81060-00070-19

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
28-04-2021 kl.14:00 - 14:20. Retssal 8. Rettens j.nr.: 13-7117/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Jens Schultz-Hansen                        
Sagen drejer sig om: Overtrædelse af færdselsloven                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-80117-00049-18

Straffesag, Sager u/lægdommere, Færdsel
28-04-2021 kl.14:30 - 15:00. Retssal 11. Rettens j.nr.: 72-3884/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Laura Røge Christensen                         
Sagen drejer sig om: Færdselsloven                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-80201-00082-20

Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
28-04-2021 kl.14:30 - 15:00. Retssal 9. Rettens j.nr.: 9-2935/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Joy Winter                         
Sagen drejer sig om: Våbenbesiddelse og overtrædelse af færdselsloven                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4100-84180-00036-21

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
29-04-2021 kl.09:00 - 11:00. Retssal 5. Rettens j.nr.: 8-8116/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Mette Helby Jensen                        
Advokat: Bjarne Frøberg                         
Sagen drejer sig om: Bedrageri, hærværk, tyveri (votering og domsafsigelse)
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-76141-00246-19

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
29-04-2021 kl.09:00 - 12:00. Retssal 12. Rettens j.nr.: 13-8254/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Dorte Thyrring                         
Advokat: Asser Lyngs Gregersen                         
Sagen drejer sig om: Legemsangreb af særlig, rå eller farlig karakter og besiddelse af CS-gasspray                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-73241-00817-18

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
29-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 13. Rettens j.nr.: 1-6601/2018

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anne-Mette Gedbjerg                         
Advokat: Michael Egholm                         
Advokat: Helle Kaad Iversen                         
Sagen drejer sig om: Fortsat sag: Tyveri, tricktyveri på gadeplan                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-75574-00019-18

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
29-04-2021 kl.09:00 - 15:00. Retssal 3. Rettens j.nr.: 5-11828/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Tina van Steen                         
Advokat: Mads Kjær Jensen                         
Sagen drejer sig om: Straffelovens § 276 a - indbrudstyveri m.m. - fortsat sag                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-75553-00004-20

Straffesag, Sager u/lægdommere, Bøde
29-04-2021 kl.09:00 - 09:30. Retssal 8. Rettens j.nr.: 4-7951/2020

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Carsten Busk                        
Sagen drejer sig om: Kildeskatteloven                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-85110-00004-19

Straffesag, Tilståelsessager, Almindelige
29-04-2021 kl.10:00 - 12:00. Retssal 8. Rettens j.nr.: 4-10583/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Carsten Busk                         
Advokat: Henrik Feldt-Rasmussen                         
Sagen drejer sig om: Bedrageri mv.                          
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-76151-00652-19

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
29-04-2021 kl.13:00 - 14:30. Retssal 12. Rettens j.nr.: 13-1006/2021

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Dorte Thyrring                         
Advokat: Asser Lyngs Gregersen                         
Sagen drejer sig om: Vold                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-73241-00865-20

Straffesag, Sager m/lægdommere, Almindelige m/domsmænd
29-04-2021 kl.13:00 - 15:00. Retssal 8. Rettens j.nr.: 4-2433/2019

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Carsten Busk                        
Advokat: Henrik Feldt-Rasmussen                         
Sagen drejer sig om: Bedrageri                         
Anklagemyndighed: PM                         
Politiets journalnr.: 4200-76405-00006-18