05 apr 2021

Retten i Aarhus

Tvangsauktioner uge 14

Tvangsauktion, Retsmøder, med parter, Auktion fast ejendom
08-04-2021 kl.08:30 - 10:30. Skyldnerens adresse. Rettens j.nr.: 20-32/2021

Retsmødet er offentligt            
Foged: Birgit Andersen                         
Rekvirent: Nordea Kredit Realkreditaktieselskab                         
Rekvirent advokat: Karsten Gudmand-Høyer                         
Skyldner: Bent Thomsen Bovbjerg                         
Sagen drejer sig om: Besigtigelse                         
Matr.Nr.: Skødstrup By, Skødstrup 6                         
Beliggende: Hunderosevej 11a, 8541 Skødstrup