12 apr 2021

Retten i Aarhus

Tvangsauktioner uge 15

Tvangsauktion, Retsmøder, med parter, Auktion fast ejendom
13-04-2021 kl.10:30. Retssal A, 1. sal. Rettens j.nr.: 20-7/2021

Retsmødet er offentligt            
Foged: Niels Tang Christensen                         
Rekvirent: Realkredit Danmark A/S                         
Rekvirent advokat: Jørgen Hauschildt                         
Skyldner: Henrik Bille Pedersen                         
Skyldner: Bende Bille Pedersen                          
Sagen drejer sig om: 1. auktion                         
Matr.Nr.: Beder By, Beder 1                         
Beliggende: Stokrosevej 89, 8330 Beder