Gå til sidens indhold

17 nov 2022

Danmarks Domstole

Dommer søges til Patentdomstolens danske kammer

Den Fælleseuropæiske Patentdomstol søger en dansk dommer til det lokale kammer i København. Ansøgningsfristen er den 9. januar 2023.

Når Den Fælleseuropæiske Patentdomstol efter forventningen går i drift i foråret 2023, bliver det med et lokalt kammer i Sø- og Handelsrettens lokaler i København. Patentdomstolen søger nu en dommer til denne danske afdeling.

Dommerstillingen er på deltid (20%) og underlagt de almindelige regler om bibeskæftigelse.   

Yderligere oplysninger om stillingen og den videre proces fremgår af dette stillingsopslag. Skulle du have spørgsmål til stillingen i øvrigt, er du velkommen til at kontakte retspræsident i Sø- og Handelsretten, Mads Bundgaard Larsen.

Ansøgningsfristen er den 9. januar, og samtaler forventes afholdt primo 2023. Det kan ikke forventes, at samtalerne afholdes i Danmark.

Baggrund

Den 19. februar 2013 indgik 25 EU-lande aftale om en fælles patentdomstol og et enhedspatent, som skal gøre det muligt for virksomheder at få patent i 25 lande ved at sende én ansøgning frem for en ansøgning i hvert enkelt land.

Patentdomstolen forventes at gå i drift i andet kvartal af 2023.

Patentdomstolens afgørelser får tilsvarende virkning for alle de deltagende lande. Danmark har tiltrådt aftalen og forpligtet sig til at etablere et lokalt kammer af Patentdomstolen i Sø- og Handelsrettens lokaler i København.

Patentdomstolens afdelinger får kompetence med hensyn til krænkelsessager, herunder også spørgsmålet vedrørende erstatning, anerkendelsessøgsmål og sager vedrørende ugyldigkendelse af patenter. Herudover skal Patentdomstolens afdelinger også træffe afgørelse vedrørende foreløbige foranstaltninger, for eksempel midlertidige forbud og bevissikring.