14 aug 2019

Nyhed

Danmarks Domstole

Leverandør til Domsdatabase

08 aug 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Tolkebistand i sag om fortsat varetægtsfængsling af georgisk mand

18 jul 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Retlig interesse i domsafsigelse, når Ankestyrelsen har genoptaget sagen

17 jul 2019

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Om domstolsprøvelse af en indlæggelse i henhold til en foranstaltningsdom

17 jul 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Indlevering af kæreskrift i en fogedsag

17 jul 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Tvistforum ved isoleret bevisoptagelse

15 jul 2019

Nyhed

Retten i Horsens

Post modtages 1 gang ugentligt

09 jul 2019

Fri proces

Procesbevillingsnævnet

Fri proces til en række husejere i en sag om hjemfaldspligt mod en kommune

09 jul 2019

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Vindikation af bil mistet ved underslæb

04 jul 2019

Nyhed

Danmarks Domstole

Danmarks Domstole er i top i EU

03 jul 2019

Fri proces

Procesbevillingsnævnet

Fri proces til tre sagsøgte i sager om ulovlig fildeling

03 jul 2019

Nyhed

Retten i Viborg

Nyt vedrørende notarialforretninger i Silkeborg pr. 1. august 2019