20 aug 2018

Nyhed

Dommerudnævnelsesrådet

Pressemeddelelse fra DUR for Grønland

17 aug 2018

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Administrativ frihedsberøvelse af 3 irakiske statsborgere

15 aug 2018

Nyhed

Danmarks Domstole

Bliv sagkyndig i småsagsprocessen

14 aug 2018

Nyhed

Danmarks Domstole

Bliv en af de 10.000 almindelige danskere, der er med til at dømme

14 aug 2018

Nyhed

Danmarks Domstole

Dommerne er gode til at bruge lægdommerne

14 aug 2018

Nyhed

Danmarks Domstole

Lægdommerne er særligt dygtige til at finde ud af, hvad der er sket

03 aug 2018

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om admittering af for sen anke i straffesag

03 aug 2018

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Plejeforældres anmeldelse om erstatning

06 jul 2018

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Frakendelse af dansk indfødsret

03 jul 2018

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

2 nye sager om anke via sagsportalen

02 jul 2018

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om lovligt forfald

29 jun 2018

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Overtrædelse af navneforbud