02 jan 2018

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Forkyndelse i konkurskarantænesag

02 jan 2018

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Advokatansvar og forældelse

02 jan 2018

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om telefonforkyndelse i en sag om konkurskarantæne

22 dec 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sag om ekspropriation efter elektrificeringsloven

22 dec 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Fremme af udlægssag efter kreditaftalelovens § 42, stk. 2

19 dec 2017

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om admittering af tiltaltes anke i en straffesag

18 dec 2017

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om anklagemyndighedens rettidige anke i en straffesag

18 dec 2017

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Sag om strafudmåling i forbindelse med drabsforsøg og våbenbesiddelse

11 dec 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Modregning med forældet fordring i en valutaswapsag

08 dec 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sager om konkurskarantæne

05 dec 2017

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om straffastsættelse i en sag om grov vold og ulovlig tvang

28 nov 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Manglende overholdelse af oplysningspligten i lejelovens § 4, stk. 5