27 nov 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Det udvidede ejendomsbegreb i boligreguleringsloven

27 nov 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Skattesag om ekstraordinær genoptagelse

27 nov 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Frihedsberøvelse af udlænding

23 nov 2017

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Sag om udvisning for voldtægt

21 nov 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Sag om ægtefællesammenføring

17 nov 2017

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Udelukkelse fra hovedforhandling

17 nov 2017

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Spørgsmål om lovligt forfald i en straffesag

14 nov 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Nægtelse af stadfæstelse af rekonstruktionsforslag

10 nov 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Indlevering af ankestævning i småsag

09 nov 2017

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Straffastsættelse for en af de tiltalte i Se & Hør-sagen

09 nov 2017

Appeltilladelse - Civile sager

Procesbevillingsnævnet

Ophævelse af boliglejemål ved kriminalitet

08 nov 2017

Appeltilladelse - Straffesager

Procesbevillingsnævnet

Svendborg-sagen