Gå til sidens indhold

Retterne i Kolding, København, Randers og Aalborg behandler et stort antal sager "flysager" – dvs. sager om kompensation efter forordning nr. 261/2004 om flypassagerers rettigheder.

Sager om kompensation efter forordning nr. 261/2004 om flypassagerers rettigheder behandles som civile sager ved den byret, som lufthavnen hører til.

Sagerne behandles på domstolenes sagsbehandlingsplatform minretssag.dk.

Nedenfor gives en række oplysninger og værktøjer til brug for parter og deres repræsentanter i flysager.

Hvilken byret skal behandle sagen?

Sager der vedrører ....

Retten i Kolding

Gå til Retten i Koldings hjemmeside

Københavns Byret

Gå til Københavns Byrets hjemmeside

Retten i Randers

Gå til Retten i Randers' hjemmeside

Retten i Aalborg

Gå til Retten i Aalborgs hjemmeside

Oplysningsskemaer til sagsøgere og sagsøgte

I de fleste flysager har retten brug for nogle centrale oplysninger om det pågældende rejseforløb og det krav, der rejses i sagen - altså den kompensation, som den rejsende mener at have krav på.

Gives disse oplysninger ikke i første omgang, eller bliver de ikke givet i en klar og overskuelig form, så forlænger det sagsbehandlingstiden.

For at kunne fremme en effektiv og hurtig behandling af sagerne vil retten bruge to oplysningsskemaer, der kan indgives af hhv. sagsøger og sagsøgte som et supplerende processkrift.

Ved at udfylde oplysningsskemaet korrekt og uploade det på sagen i minretssag.dk, kan den pågældende part bidrage til, at retten så tidligt i forløbet som muligt får et overblik over de relevante oplysninger og tvistpunkter i sagen.

Når oplysningsskemaet udfyldes korrekt og indleveres sammen med en stævning eller et svarskrift, hvoraf der fremgår en kort sagsfremstilling, vil retsplejelovens krav til stævning/svarskrift oftest være opfyldt.

Oplysningsskemaet kan også uploades sammen med et senere processkrift, men det er mest hensigtsmæssigt, at retten får oplysningsskemaet så tidligt i forløbet som muligt.

Retten skal derfor opfordre parterne til at benytte sig af oplysningsskemaerne og helst uploade dem allerede sammen med stævning, hhv. svarskrift.

Hent og udfyld oplysningsskema

Oplysningsskemaerne stilles til rådighed i form af en pdf-fil, der kan udfyldes og derefter uploades på minretssag.dk.

Sådan bruges oplysningsskemaerne:
  • Download filen med oplysningsskemaet og gem den på din computer.
  • Åbn filen med oplysningsskemaet og udfyld alle relevante felter ved at krydse af eller indsætte tekst.(Hvilke felter, der skal udfyldes, afhænger af de synspunkter, der gøres gældende. Af oplysningsskemaet fremgår, hvilke felter der skal udfyldes, alt efter, hvilke synspunkter der gøres gældende.)
  • Når alle relevante felter er udfyldt, skal du gemme den udfyldte version af oplysningsskemaet på din computer.
  • Upload oplysningsskemaet på minretssag.dk som et processkrift (ikke som et bilag)
  • Giv filen navnet "Oplysningsskema - sagsøgte", hvis du er sagsøgt, og "Oplysningsskema - sagsøger", hvis det er dig, der lægger sag an.
Her kan du downloade oplysningsskemaer:

Oplysningsskema - sagsøger

Oplysningsskema - sagsøgte

 

Sidst opdateret: 17. marts 2023