Her finder du svar på en række spørgsmål om genåbning af retterne, hvis du er sagkyndig dommer i forbindelse med en retssag.

Sagkyndige dommere

Skal jeg møde i en sag, jeg blev indkaldt til inden nedlukningen af domstolene den 13. marts 2020?

Ja, hvis ikke du har fået besked om andet, skal du møde i sagen. Hvis du er i tvivl, om du skal møde i en sag, som du blev indkaldt til inden nedlukningen af domstolene, kan du kontakte retten for afklaring.

Rettens telefonnummer fremgår af indkaldelsen og på rettens side på domstol.dk.

Skal jeg møde i retten, hvis jeg er syg?

Hvis du er smittet eller har symptomer, der kunne tyde på COVID-19, må du ikke møde i retten. Det gælder også, hvis det kun er milde symptomer. Læs nærmere om symptomerne her. Du må heller ikke møde i retten, hvis du ifølge Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal selvisolere dig, fordi du har været i nær kontakt med en person, der er smittet med COVID-19.

Hvis du har været smittet med COVID-19, må du først møde i retten, når du ikke længere smitter. Husk at kontakte retten og melde afbud. Kontaktdetaljer er på rettens hjemmeside.

Kan jeg blive fritaget for at møde i denne særlige situation?

Vi er ved Danmarks Domstole meget opmærksomme på håndtering af personer, der er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med COVID-19. Personer i risikogruppen er bl.a. ældre over 65 år, personer med kronisk sygdom eller nedsat immunforsvar og gravide.

Hvis du tilhører risikogruppen og er bekymret for at skulle deltage i et retsmøde, skal du straks give retten besked. Retten vil i så fald, efter en konkret vurdering, overveje, om dit hverv som sagkyndig dommer kan sættes i bero.

Får jeg godtgørelse, hvis en sag, jeg er indkaldt i, aflyses eller omberammes?

Ved aflysninger eller udskydelse af retsmøder vil retten tage konkret stilling til honoreringen.

Ved aflysninger på dagen bliver du som udgangspunkt honoreret og modtager godtgørelse for kørsel/transport, hvis du er mødt op i retsbygningen, inden sagen blev aflyst. Hvis sagen bliver aflyst, inden du er taget hjemmefra, sker der kun honorering ved dokumentation eller skriftlig redegørelse for, at du ikke har kunnet tage på arbejde, eller du som selvstændig har aflyst kunder, aftaler eller lignende. Dokumentation/den skriftlige redegørelse forelægges retten. I dette tilfælde ydes der ikke godtgørelse for kørsel/transport.

Ved aflysninger 2 eller flere dage før hovedforhandlingen bliver du ikke honoreret.

Kan jeg få transportgodtgørelse, hvis jeg kører i min egen bil til retten?

Sagkyndige dommere har krav på godtgørelse til befordring efter de regler, der gælder for ansatte i staten. Hvis du bor mere end 3 kilometer fra retten, får du dækket dine udgifter til transport, typisk svarende til udgiften til en standardbillet.

Hvis du som følge af situationen med COVID-19 foretrækker at køre i din egen bil, kan du få udbetalt transportgodtgørelse for kørsel i privat bil pr. kørt kilometer med den lave sats i satsreguleringscirkulæret. Der kan dog maksimalt udbetales et beløb, der svarer til, hvad det ville have kostet at vælge det billigste offentlige transportmiddel.

Læs også retningslinjer for adfærd og hygiejne i forbindelse med genåbning af retterne.

Sidst opdateret: 16. juli 2020