Her finder du svar på en række spørgsmål om genåbning af retterne, hvis du er tilhører ved en retssag.

Tilhørere

Kan man møde op som tilhører i retssalen?

Reglerne om offentlighed i retsplejen gælder også under genåbningen af Danmarks Domstole, men afviklingen af de fysiske retsmøder skal ske på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.

Dommeren har – som altid – mulighed for at begrænse antallet af tilhørere i retssalen. Dette kan for eksempel ske for at sikre, at gennemførelsen af de fysiske retsmøder sker på en retssikkerhedsmæssig og sundhedsmæssig forsvarlig måde under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger om afstandskrav.

Journalister har på baggrund af et konkret skøn som hovedregel forrang frem for andre uden direkte forbindelse til den konkrete sag.

Kan jeg klage over dommerens beslutning om at begrænse antallet af tilhørere i retssalen?

Rettens beslutning om at begrænse antallet af tilhørere i retssalen kan ikke påkæres.

Læs også retningslinjer for adfærd og hygiejne i forbindelse med genåbning af retterne.

Sidst opdateret: 29. april 2020