Her finder du svar på en række spørgsmål om forebyggelse af COVID-19-smitte ved retterne, hvis du er tilhører ved en retssag.

Tilhørere

Kan man møde op som tilhører i retssalen?

Reglerne om offentlighed i retsplejen gælder også under perioden med diverse tiltag og restriktioner i samfundet for at hindre spredningen af COVID-19, men afviklingen af de fysiske retsmøder skal ske på en sundhedsmæssig forsvarlig måde.

Dommeren har – som altid – mulighed for at begrænse antallet af tilhørere i retssalen. Dette kan for eksempel ske for at sikre, at gennemførelsen af de fysiske retsmøder sker på en retssikkerhedsmæssig og sundhedsmæssig forsvarlig måde under hensyntagen til sundhedsmyndighedernes retningslinjer og anbefalinger om afstandskrav.

Journalister har på baggrund af et konkret skøn som hovedregel forrang frem for andre uden direkte forbindelse til den konkrete sag.

Kan jeg klage over dommerens beslutning om at begrænse antallet af tilhørere i retssalen?

Rettens beslutning om at begrænse antallet af tilhørere i retssalen kan ikke påkæres.

Skal jeg testes for COVID-19 før møde i retten?

Alle tilhørere opfordres til at lade sig teste for COVID-19, inden de møder i retten. Det er frivilligt, om man vil følge opfordringen, og man vil ikke ved fremmøde blive bedt om at vise dokumentation for test.

Læs også retningslinjer for adfærd og hygiejne i forbindelse med sagsafvikling ved retterne.

Sidst opdateret: 11. marts 2021