Gå til sidens indhold

Retten på Bornholm

Retten på Bornholm

Hvis du skal møde i Retten på Bornholm, kan du få brug for at kende til de praktiske forhold.

Retten på Bornholm har til huse i to retsbygninger.

Retslokaler:

St. Torv 1
3700 Rønne
Se bykort

Postadresse, skifteret, fogedret, sekretariat for familie-, civil- og strafferet samt rettens administration:

Damgade 4A
3700 Rønne
Se bykort

Hvis du skal møde personligt i retten, skal du være opmærksom på, hvor du er indkaldt til. Nedenfor finder du flere praktiske informationer om Retten på Bornholm.

Åbningstider

Retten på Bornholm har åbent mandag til fredag kl. 08.30-15.00.

Retten er lukket på helligdage, på Grundlovsdag samt den 24. og 31. december.

Kontakt til retten

Det vil ofte være nemmest at kontakte os pr. mail. Det er bedst at kontakte rettens enkelte afdelinger direkte, hvis du ved hvilken afdeling, der har med din sag at gøre.
Hvis du har et sagsnummer, skal du skrive det i emnefeltet på din mail.

Du finder kontaktoplysninger til rettens afdelinger her

Digital Post

Almindelige mails er ikke sikre, så hvis du skal sende følsomt materiale, er det en god idé at sende via Digital Post eller borger.dk.
Du skal logge ind med MitID 
I Digital Post vælger du "Skriv ny besked"
 - under "Myndighed" vælger du "Domstolsstyrelsen" og
 - under "Kategori" skriver du "Bornholm", hvorefter du vil se en liste med rettens afdelinger:

 

Skriv din besked og tryk "Send"

For virksomheder

Hvis du ønsker at sende følsomme eller fortrolige personoplysninger via mail, skal mailen krypteres med et certifikat (Sikker Mail). For at sende Sikker Mail skal du have den offentlige nøgle, der hører til certifikatet.

Læs mere om sikker mail for virksomheder her

 

 

Bank, betalinger og fakturering

Danske Bank 0216-4069134726

MobilePay : 34283

EAN-nummer: 5798000161573

 

Betaling fra udlandet: 

Iban: DK6302164069134726

SWIFT/BIC: DABADKKK

Er du journalist

Retsmøder

Der er som udgangspunkt fri adgang til alle retsmøder i byretten og mulighed for frit at referere fra retsmødet på en objektiv og loyal måde. Der er i retslokalerne sædvanligvis afsat særlige bordpladser, hvorfra journalister kan følge retsmødet.

Dommeren kan fastsætte begrænsninger for offentlighedens, herunder journalisters ret til at overvære og referere fra retsmøder. Det kan typisk ske efter anmodning fra anklagemyndigheden og/eller forsvareren.
Forinden dommeren beslutter, om offentligheden skal begrænses, har tilstedeværende journalister, der er omfattet af medieansvarslovens § 1, dog ret til at udtale sig om spørgsmålet. Dommeren kan kræve at se dokumentation (pressekort o. lign) for, at journalisten er omfattet af medieansvarslovens § 1.

Bestemmelserne om offentlighed og journalisters særrettigheder i retsmøder findes i retsplejelovens kapitel 2.
Sagens parter samt medier, der er omfattet af medieansvarslovens § 1, kan kære byrettens afgørelse til landsretten. Kære af en afgørelse om dørlukning kan dog kun ske, hvis den pågældende medieredaktion har haft en journalist til stede i retsmødet, hvor byretten behandlede spørgsmålet om dørlukning. Kære skal ske inden 14 dage fra rettens afgørelse. Kære sker ved indlevering af et kæreskrift til byretten, der har truffet afgørelsen. Byretten videresender herefter kæreskriftet til landsretten.  Kæreskriftet skal indeholde massemediets påstand og en begrundelse herfor. Samtidig med indleveringen af kæreskriftet, skal massemediet betale en kæreafgift på 750 kr. Kæreafgiften tilbagebetales, hvis landsretten ændrer byrettens afgørelse i overensstemmelse med massemediets påstand.

Aktindsigt
Enhver har ret til aktindsigt i domme og rettens andre afgørelser med visse begrænsninger.

Journalister, der er omfattet af medieansvarslovens § 1, har en særlig og udvidet adgang til aktindsigt, der blandt andet også omfatter dokumenter i sagen, dog også med visse begrænsninger. Bestemmelserne findes i retsplejelovens kapitel 3a.

Retten skal snarest træffe afgørelse om en anmodning om aktindsigt kan imødekommes. Hvis rettens afgørelse ikke foreligger inden 10 dage, skal retten underrette ansøgeren om grunden hertil.

Hvis byretten ikke imødekommer ansøgningen om aktindsigt, kan ansøgeren kære afgørelsen. Kære skal ske inden 14 dage fra rettens afgørelse. Kære sker ved indlevering af et kæreskrift til byretten, der har truffet afgørelsen, der påkæres. Byretten videresender herefter kæreskriftet til landsretten.  Kæreskriftet skal indeholde ansøgerens påstand og en begrundelse herfor. Samtidig med indleveringen af kæreskriftet, skal ansøgeren betale en kæreafgift på 750 kr. Kæreafgiften tilbagebetales, hvis landsretten ændrer byrettens afgørelse i overensstemmelse med ansøgerens påstand.

Du finder kontaktpersoner for journalister under menuen Kontakt
 

Wi-fi og teknik i retten

Trådløst internet

Der er trådløst netværk tilgængeligt i hele retsbygningen. Wi-fi-netværket hedder Domstol-Guest. Der kræves ikke kode for at logge på, men du skal registrere dig med din mail.

Professionelle brugere kan søge om adgang til det trådløse netværk (Domstol-Proff) i en længere periode ad gangen ved at skrive til bornholm@domstol.dk.  

Digitale retssale

Retten har AV-udstyr, som kan bruges til at vise digitalt bilagsmateriale som fotos, videoer, skitser og dokumenter i øvrigt. Via storskærm eller projektor kan materialet vises for både retten, parterne og tilhørerne samtidigt.

Standardudstyr i retssal 1 og 2

 • Videokonferenceudstyr: Projektorer, to lærreder, mikrofoner og højtalere
 • Dokumentfremviser
 • Lydoptagelsesudstyr
 • Skærm på dommerpodiet til dommeren
 • Der er tilknyttet lytterum til retssalene, hvortil lyd/billede i retssalen kan transmitteres
 • Retssal 2 kan indrettes til nævningeretssal

Der er følgende stik til rådighed hos anklager/forsvarer - sagsøger/sagsøgte med henblik på fremvisning på lærred:

 • HDMI DisplayPort Plug (male) til HDMI Jack (female)

Standardudstyr i retssal 3

 • Skærme
 • Dokumentfremviser
 • Lydoptagelsesudstyr

Der er følgende stik til rådighed hos anklager/forsvarer - sagsøger/sagsøgte med henblik på fremvisning på skærme:

 • HDMI DisplayPort Plug (female) til HDMI Jack (male)

 

Ordensreglement og sikkerhed i retten

Sikkerhed i retten

I særlige tilfælde kan retten beslutte at indføre midlertidig adgangskontrol. Retten bruger videoovervågning i retsbygningen og på udendørsarealerne. Besøgende i Retten på Bornholm skal rette sig efter anvisninger fra retsbetjentene og rettens øvrige personale.

I Retten på Bornholm kommer mennesker med mange forskellige ærinder. Her skal være trygt at komme og rolige forhold, så det er nødvendigt, at alle overholder ordensreglementet for ophold i og omkring retsbygningen.

 • Det er kun personer, der har ærinde, fx er indkaldt til retsmøde eller er tilhørere, der må opholde sig i retsbygningen
 • Det er ikke tilladt at bære synlige rygmærker og lignende
 • Ophold skal ske i god ro og orden
 • Rygning er ikke tilladt
 • Det er ikke tilladt at medbringe nogen form for alkohol
 • Det er ikke tilladt at fotografere eller optage lyd uden rettens tilladelse
 • Det er tilladt at bruge mobiltelefoner i rettens information og ventearealer, når det sker hensynsfuldt.
 • Mobiltelefoner skal altid være på lydløs
 • Mobiltelefoner skal være slukket i retssalene
 • Personer, der opholder sig i rettens bygninger, skal følge anvisninger fra rettens personale
 • Det er ikke tilladt at medbringe dyr uden tilladelse
 • Børn under 15 år har ikke adgang til retsmøder uden dommerens tilladelse

Overtrædelse af ordensreglementet kan medføre bortvisning og evt. politianmeldelse og bøde.

 

Er du tolk

Retten på Bornholm har på baggrund af Rigspolitiets vejledning af 1. december 2019, udarbejdet et regelsæt, der finder anvendelse ved tolkning ved retten.


Læs mere om de vejledende regler for tolkning her

Sidst opdateret: 28. august 2023