21 okt 2020

Dommerudnævnelsesrådet

Dommerudnævnelser oktober/2020

Dommerudnævnelsesrådet har den 20. oktober 2020 holdt møde om besættelse af følgende stillinger.

En stilling som præsident for Retten i Esbjerg

 • Rådet påbegyndte behandlingen af stillingen. Behandlingen forventes afsluttet på rådets møde den 19. november 2020.

En stilling som landsdommer i Østre Landsret

 • Dommer Mikael Friis Rasmussen, Retten i Helsingør

To stillinger som dommer ved Københavns Byret

 • Enhedschef Inge Juhl de Neergaard, Domstolsstyrelsen
 • Chefkonsulent Cecilie Boel Winther, Procesbevillingsnævnet

En stilling som dommer ved Retten i Glostrup

 • Dommerfuldmægtig Dorte Nørby, kst. dommer ved Københavns Byret

En stilling som dommer ved Retten i Esbjerg

 • Retsassessor Jan Tino Knudsen, Retten i Holstebro

Fem stillinger som konstitueret landsdommer i Østre Landsret (uddannelseskonstitutioner)

 • Advokat Jonas Per Nielsen, Plesner Advokatpartnerselskab
 • Adjunkt Sune Klinge Wittrup, Københavns Universitet
 • Chefkonsulent Charlotte Borggaard, Skattestyrelsen
 • Senior counsel Ellen Skodborggaard, Plesner Advokatpartnerselskab
 • Advokat Lidia Bay, CO-industri

En stilling som konstitueret landsdommer i Østre Landsret (bunkebekæmpelse)

 • Dommerfuldmægtig Sune Dalgaard-Nielsen, kst. dommer ved Københavns Byret