14 maj 2020

Dommerudnævnelsesrådet

Dommerudnævnelser maj/2020

Dommerudnævnelsesrådet har den 13. maj 2020 holdt møde om besættelse af følgende stillinger:

En stilling som retspræsident for Østre Landsret

Landsdommer Carsten Kristian Vollmer, Østre Landsret

To stillinger som byretsdommer ved Retten i Kolding

Dommer Niels Deichmann, Retten i Sønderborg

Retsassessor Nikolaj Kaack Belmann Andersen, Vestre Landsret

En stilling som byretsdommer ved Retten i Horsens

Dommerfuldmægtig Kresten Trolle, kst. dommer ved Retten i Horsens

En stilling som byretsdommer ved Retten i Aarhus

Dommer Hanne Rokkjær Fløe, Retten i Herning

En stilling som konstitueret landsdommer i Østre Landsret (uddannelseskonstitution)

Advokat Britta Moll Bown, Advokatfirmaet Poul Schmidt

To stillinger som konstitueret landsdommer i Østre Landsret (bunkebekæmpelse)

Dommer Beth von Tabouillot, Retten i Lyngby

Dommerfuldmægtig Nina Fischer Rønde, Østre Landsret