28 aug 2020

Dommerudnævnelsesrådet

Dommerudnævnelser august/2020

Dommerudnævnelsesrådet har den 26. og 27. august 2020 holdt møde om besættelse af følgende stillinger:

Indstilling til prøvevotering i Højesteret

Advokat Ole Hasselgaard, Advokatfirmaet Nielsen Nørager

Landsdommer Rikke Steen Foersom, Vestre Landsret

En stilling som byretspræsident for Retten i Esbjerg

Stillingen genopslås med henblik på at opnå et bredere ansøgerfelt.

En stilling som landsdommer i Østre Landsret

Dommer Anne Bendfeldt Westergaard, Retten i Glostrup

To stillinger som dommer ved Retten på Frederiksberg

Chefkonsulent Inge Birgitte Møberg, Folketingets Ombudsmand

Dommer Christian Wenzel, Retten I Holbæk

En stilling som dommer ved Retten i Glostrup

Centerchef Helga Lund Laursen, Rigspolitiet

En stilling som dommer ved Retten i Herning

Dommerfuldmægtig Camilla Dalgaard, kst. dommer ved Retten i Kolding

En stilling som dommer ved Retten i Sønderborg

Dommer Jacob Hinrichsen, Retten i Hjørring

To stillinger som konstitueret landsdommer i Østre Landsret (uddannelseskonstitutioner)

Dommerfuldmægtig Jeanette Ørnvang, Retten på Frederiksberg

Professor Morten Petersen Broberg, Københavns Universitet

En stilling som konstitueret landsdommer i Østre Landsret (bunkebekæmpelse)

Kontorchef Louise Hauberg Wilhelmsen, Udlændinge- og Integrationsministeriet

To stillinger som konstitueret landsdommer i Østre Landsret (advokatkonstitution)

Advokat Christian Bo Kolding-Krøger, Advokatfirmaet Poul Schmidt

Advokat Peter Eriksen Stassen, Plesner Advokatpartnerskab

To stillinger som konstitueret landsdommer i Vestre Landsret (bunkebekæmpelse)

Retsassessor Kristine Bro Holbech, Retten i Kolding

Advokat Mathias Staugaard Nielsen, Kristelig Fagforening

To stillinger som konstitueret landsdommer i Vestre Landsret (advokatkonstitution)

Advokat Jacob Christian Sølling, Advokatfirmaet Poul Schmidt

Senioradvokat Christina Melstrup, Kromann Reumert

En stilling som konstitueret dommer ved Københavns Byret (bunkebekæmpelse)

Dommerfuldmægtig Dorte Nørby, kst. dommer ved Retten i Glostrup

To stillinger som konstitueret dommer ved Retten i Glostrup (bunkebekæmpelse)

Dommerfuldmægtig Henrik Kirk Tornberg, kst. dommer ved Retten i Næstved

Dommerfuldmægtig Thomas Verner Jørgensen, kst. dommer ved Retten i Næstved

En stilling som konstitueret dommer ved Retten i Aarhus (bunkebekæmpelse)

Professor Lasse Lund Madsen, Aarhus Universitet