Gå til sidens indhold

Dommerudnævnelsesrådet

27 maj 2021

Dommerudnævnelsesrådet

Dommerudnævnelser maj/2021 - ny

Pressemeddelelse.

Dommerudnævnelsesrådet har den 26. maj 2021 på ny behandlet ansøgningssagen vedrørende stillingen som dommer ved Retten i Esbjerg, da Allan Sørensen har trukket sin ansøgning til stillingen. Rådet indstiller følgende:

En stilling som dommer ved Retten i Esbjerg

Retsassessor Mia Grosen Skovbo, kst. dommer, Retten i Kolding