29 okt 2020

Retten i Esbjerg

Information om brug af mundbind i retsbygningen

I perioden den 29. oktober 2020 – 2. januar 2021 indføres et krav om brug af mundbind eller visir i offentligt tilgængelige gang- og ventearealer i rettens bygninger.

Krav om mundbind gælder alle brugere på 12 år eller derover. Personer med nedsat bevidsthedsniveau, fysiske eller mentale svækkelser eller andet, der gør, at de ikke er i stand til at bære mundbind eller visir, er undtaget fra kravet.

Rettens ansatte, der opholder sig i rettens områder, hvortil offentligheden har adgang, og som ikke opholder sig bag en afskærmning eller kan holde den nødvendige afstand til brugerne, skal ligeledes bære mundbind eller visir. Dette gælder dog ikke rettens ansatte, der alene passerer gennem sådanne områder.

Det er den enkelte dommer/retsformand, der både generelt og konkret beslutter, om der kan eller skal bæres mundbind i rettens retslokaler. Der vil ikke være krav om brug af mundbind til de professionelle aktører, det vil sige anklagere, forsvarere, advokater, rettens lægdommere og børnesagkyndige samt heller ikke til tiltalte, vidner og erstatningssøgende. Krav om mundbind hos øvrige i retslokalet, herunder tilhørere, træffes af dommeren/retsformanden.

Øget brug af mundbind sker efter anbefaling fra Sundhedsstyrelsen for at forebygge yderligere smittespredning og udbrud.