Gå til sidens indhold

Retten i Esbjerg

17 dec 2020

Retten i Esbjerg

Dom i nævningesag om bl.a. røveri, vold og trusler

En 28-årig mand, nu bosiddende i Nykøbing Sjælland, er ved Retten i Esbjerg dømt for et røveri og en række forhold af bl.a. tyveri, vold, trusler, overtrædelse af færdselsloven og besiddelse af kniv og narkotika.

Sagsnummer: 4-803/2020

Sagen kort fortalt
Manden var tiltalt for 39 forhold begået i perioden fra februar 2018 til januar 2019 i Esbjerg og i marts og april 2019 forskellige steder på Sjælland. De alvorligste forhold var deltagelse i et røveri i en isbutik i Esbjerg, hvor en maskeret medgerningsmand ved truende adfærd fik to unge ekspedienter til at udlevere 1.700 kr., og flere forhold om trusler og vold mod ansatte på bosteder og lignende.

Den tiltalte, der oplyste at have dårlig hukommelse på grund af sit daværende stofmisbrug, erkendte sig helt eller delvis skyldig i 23 af forholdene.

Dommens resultat
Retten fandt det bevist, at den tiltalte med nogle enkelte begrænsninger var skyldig i alle forhold.  

Den tiltalte blev dømt til anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap, hvilket svarede til anklagerens påstand. Der blev ikke fastsat en længstetid.

Den tiltalte blev desuden frakendt førerretten i 6 år, og en del våben, værktøj og narkotika blev konfiskeret hos ham. En tidligere idømt foranstaltning om tilsyn af kommunen, misbrugsbehandling m.v. blev ophævet.

Dommerne og nævningerne var enige om dommens resultat.

Tiltalte vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Esbjerg den 17. december 2020.

Kontaktinformation til parternes repræsentanter:

Forsvarer: Advokat Casper Strandby, tlf. 81 80 80 00

Anklagemyndighed: Syd- og Sønderjyllands Politi v/ senioranklager Britt Ankersø, tlf. 29 64 68 34