Gå til sidens indhold

Retten i Esbjerg

06 maj 2020

Retten i Esbjerg

Dom i sag om drab, usømmelig omgang med lig og brandstiftelse

En 20-årig tysk mand er ved retten i Esbjerg frifundet for manddrab, men fundet skyldig i vold med døden til følge, usømmelig omgang med lig og brandstiftelse under særligt skærpende omstændigheder.

Sagsnummer: SS 6347/2019

Sagen kort fortalt

Den dengang 19-årige tiltalte var på gerningstidspunktet den 28. maj 2019 på ferie i sommerhus i Blåvand med sin familie. Han var tiltalt for at have dræbt en 61-årig dansk mand med flere kraftige slag i hovedet med en stump genstand i offerets hus i Blåvand, og usømmelig omgang med lig ved derefter at have placeret liget nøgen i en swimmingpool og sat ild til huset, hvilket påførte liget store brandskader. Han var desuden tiltalt for at have indset, at andres liv ville blive udsat for overhængende fare ved brandstiftelsen, eller at have haft forsæt til omfattende ødelæggelse, idet branden medførte, at den dræbtes 85-årige samleverske døde i sin seng af kulilteforgiftning. Branden forvoldte desuden økonomisk skade for anslået 6,6 mio. kr.

Tiltalen var manddrab og usømmelig omgang med lig efter straffelovens § 237 og § 139, stk. 1, og kvalificeret brandstiftelse efter straffelovens § 180 eller i anden række brandstiftelse under særligt skærpende omstændigheder efter § 181, stk. 1, jf. stk. 3.

Den tiltalte nægtede sig skyldig.

Dommens resultat

Retten fandt det bevist, at den tiltalte havde udsat den 61-årige for vold af særlig rå, brutal og farlig karakter, blandt andet ved at have slået ham flere gange i hovedet med en ukendt genstand, hvilket medførte døden. Det var dog ikke bevist, at den tiltalte måtte have indset, at volden ville være dødelig. Den tiltalte blev derfor frifundet for manddrab, men dømt for vold med døden til følge.  

Den tiltalte blev desuden dømt for at have påsat branden, der medførte den 85-årige kvindes død og omfattende materielle skader. Det var dog ikke bevist, at den tiltalte var klar over, at kvinden befandt sig i huset. Han blev derfor i forbindelse med branden alene dømt for brandstiftelse under særligt skærpende omstændigheder og for usømmelig omgang med lig.

Anklagers påstand om straf var fængsel i ikke under 16 år.

Straffen blev fastsat til fængsel i 9 år. Dommerne fandt ikke, at der forelå omstændigheder, der kunne føre til en mildere straf.

Den tiltalte blev desuden udvist med indrejseforbud for bestandig.

Sagen var en domsmandssag. Dommerne var enige om dommens resultat.

Den tiltalte og anklagemyndigheden vil inden for 14 dage beslutte, om dommen skal ankes.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Esbjerg den 6. maj 2020.