Gå til sidens indhold

Retten i Esbjerg

27 jul 2020

Retten i Esbjerg

Dømt til forvaring

Retten i Esbjerg har den 15. juli 2020 fundet en 25-årig mand fra Esbjerg skyldig i bl.a. forsøg på voldtægt af særlig farlig karakter overfor tidligere kæreste.

Sagsnummer: 21-129/2020

Sagen kort fortalt
Manden var bl.a. tiltalt for ved vold, herunder et kraftigt greb om kvindens hals, gentagne gange at have forsøgt at tiltvinge sig samleje både vaginalt og analt samt for at have tiltvunget sig oralt samleje med kvinden på hendes bopæl en nat i april 2019. Han var endvidere tiltalt for vidnetrusler mod samme kvinde samme nat samt trusler mod hende i en periode forud. Anklageren påstod efter bevisførelsen tiltalte frifundet for forsøg på analt samleje. Tiltalte nægtede sig skyldig, idet han forklarede, at han ikke havde været på kvindens bopæl pågældende nat.

Dommens resultat
Retten fandt, at det på baggrund af bl.a. kvindens forklaring, teleoplysninger og dna-spor var bevist, at manden havde været på kvindens bopæl på gerningstidspunktet, og at han der flere gange ved bl.a. kraftig greb om halsen havde forsøgt at tiltvinge sig samleje, samt at han havde tiltvunget sig oralt samleje. Kvinden havde efterfølgende talrige punktformede blødninger i bl.a. øjnenes bindehinder og ansigtshuden, og det var ved den retsmedicinske undersøgelse af hende vurderet, at hun havde været i livsfare. På den baggrund lagde retten til grund, at både volden og de seksuelle overgreb havde været af særlig farlig karakter. Manden blev endvidere fundet skyldig i vidnetrusler og trusler mod kvinden.

Anklagerens påstand var, at tiltalte blev dømt til forvaring.

Tiltalte var i 2014 idømt en længere fængselsstraf for voldtægt og forsøg på voldtægt overfor ham ukendte kvinder.

Retslægerådet vurderede i forbindelse med den aktuelle sag, at der var en formentlig nærliggende risiko for ny personfarlig kriminalitet, og at tiltalte med stor sandsynlighed udgjorde en væsentlig fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed.

På den baggrund og efter oplysningerne om tiltaltes person fandt retten, at det for at forebygge denne fare var påkrævet, at tiltalte blev dømt til forvaring, som er en tidsubestemt sanktion.

Sagen var en nævningesag, og alle rettens medlemmer var enige om dommens resultat.

Tiltalte ankede dommen.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Esbjerg den 15. juli 2020.

Kontaktinformation til parternes repræsentanter
Forsvarer: Advokat Allan Sørensen
Anklagemyndighed: Senioranklager Anemarie Haahr