Gå til sidens indhold

Retten i Esbjerg

25 feb 2022

Retten i Esbjerg

Dom i nævningesag om bl.a. vold og trusler

En 30-årig mand fra Holsted er ved Retten i Esbjerg dømt for bl.a. vold i gentagelsestilfælde og adskillige trusselsforhold. Han blev frifundet for et voldsforhold pga. nødværge

Sagsnummer:  SS 99-5330/2021

Sagen kort fortalt

Manden var tiltalt for i alt 25 forhold begået i perioden fra marts 2020 til februar 2021, herunder to voldsepisoder i Holsted.

Dommens resultat

Den tiltalte blev i et forhold dømt for vold efter straffelovens § 244 i gentagelsestilfælde ved at have slået og sparket en ung mand i hovedet og på kroppen, hvorved den forurettede pådrog sig skader i ansigtet. 

I et andet forhold havde den tiltalte erkendt sig skyldig i at have slået en mand i hovedet med en flaske. Retten fandt det bevist, at handlingen, som påstået af tiltalte, var udøvet i nødværge, hvorfor handlingen var straffri efter straffelovens § 13, stk. 1. Retten lagde vægt på, at den tiltalte forud for slaget med flasken var blevet slået eller stukket med en paraply ved øjet af den pågældende mand, ligesom manden havde taget fat om halsen på den tiltalte.

Den tiltalte blev med enkelte begrænsninger fundet skyldig i de resterende forhold.

Anklagemyndigheden havde bl.a. nedlagt påstand om, at den tiltalte uden fastsat længstetid skulle anbringes i institution for personer med vidtgående psykiske handicap, således at han efter bestemmelse fra kommunen kan overføres til sikret afdeling.

Anklagemyndigheden havde desuden nedlagt påstand om, at den tiltalte skulle udvises af Danmark.

Den tiltalte blev under hensyn til baggrunden for og karakteren af kriminaliteten sammenholdt med hans personlige forhold dømt til at undergive sig tilsyn af kommunen, således at han skal efterkomme tilsynsmyndighedens bestemmelse om ophold og arbejde, og således at tilsynsmyndigheden kan træffe bestemmelse om anbringelse i institution for personer med vidtgående psykiske handicap.

Den tiltalte blev frifundet for påstanden om udvisning og blev i stedet meddelt en advarsel om udvisning.

Tiltalte modtog dommen.  

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Esbjerg den 25. februar 2022.

Kontaktinformation til parternes repræsentanter

Forsvarer: Advokat Niels Christian Strauss: 40 41 55 38

Anklagemyndighed: Anklager Søren Frederiksen: 40 31 69 20