Gå til sidens indhold

Retten i Esbjerg

01 apr 2022

Retten i Esbjerg

Dom i nævningesag om bl.a. grov vold ved brug af skydevåben

To mænd på 19 år fundet skyldig i vold, forsøg på vidnetrussel og besiddelse af skydevåben. Den ene desuden dømt for grov vold ved brug af skydevåben og besiddelse af yderligere skydevåben mv. En kvinde på 23 år alene fundet skyldig i medvirken til forsøg på vidnetrusler.

Sagsnummer: SS 99-4772/2021

Sagen kort fortalt

Anklageskriftet omhandlede et hændelsesforløb, som begyndte den 1. maj 2021 om aftenen ved Lergravssøen i Esbjerg med to voldsforhold, fortsatte under en køretur fra en lejlighed i Esbjerg mod et parcelhus i Kvaglund og kulminerede med, at den ene tiltalte affyrede et medbragt afkortet haglgevær ved huset, hvor en person blev ramt af adskillige hagl bl.a. i ansigtet. Denne tiltalte, som også var tiltalt for besiddelse af et yderligere oversavet haglgevær samt ammunition på bopælen, erkendte delvis et af voldsforholdene ved Lergravssøen og erkendte besiddelse af begge våben og forsøg på vidnetrusler, men nægtede vold ved brug af våben. Den anden tiltalte erkendte det voldsforhold ved Lergravssøen, som han var tiltalt for, men nægtede forholdene omkring forsøg på vidnetrussel og besiddelse af skydevåben i forbindelse hermed. Den tredje tiltalte, en 23-årig kvinde, nægtede sig skyldig i de forhold af forsøg på vidnetrussel og besiddelse af skydevåben, som hun var medtiltalt i.

Dommens resultat

Retten fandt begge mænd skyldig i forsøg på vidnetrusler og besiddelse af skydevåben samt fandt den mand, som havde affyret våbnet, skyldig i grov vold med betydelig skade til følge. Sidstnævnte blev endvidere fundet skyldig i begge voldsforhold ved Lergravssøen, og den anden mand blev fundet skyldig i det voldsforhold samme sted, som han var tiltalt i. Retten fandt det bevist, at den 23-årige kvinde, som kørte bilen, vidste, at formålet med turen til Kvaglund var at true en person i anledning af dennes kontakt til politiet omkring hændelserne ved Lergravssøen, men retten fandt det ikke bevist, at hun vidste eller på anden måde havde forsæt til, at der var medbragt et skydevåben i bilen. Hun blev derfor fundet skyldig i medvirken til forsøg på vidnetrusler og frifundet for i forening med de to mænd at have besiddet skydevåbnet.

Anklagers påstand om straf var fængsel i henholdsvis 5 år, 2 ½ år og 3 måneder. Anklageren havde endvidere påstået den 19-årige mand, som ikke havde dansk statsborgerskab, udvist med indrejseforbud for bestandig.

Straffen blev fastsat til fængsel i 60 dage for den tiltalte kvinde, fængsel i 2 ½ år for den ene af de tiltalte mænd og fængsel i 5 år for den anden tiltalte mand. Sidstnævnte, som ikke havde dansk statsborgerskab, blev udvist med indrejseforbud i 12 år.

Retten lagde vægt på karakteren af det eller de forhold, som den enkelte tiltalte var fundet skyldig i og rettens flertal fandt, at udvisning med tidsbestemt indrejseforbud ikke var i strid med EU´s opholdsdirektiv.

Den tiltalte, som blev idømt fængsel i 5 år og udvisning, ankede dommen til frifindelse i det ikke erkendte omfang, frifindelse for udvisning og subsidiært formildelse. Den tiltalte, som blev idømt fængsel i 2 ½ år, ankede dommen til formildelse. Den tiltalte, som blev idømt fængsel i 60 dage, modtog dommen.

De to 19-årige tiltalte blev fortsat varetægtsfængslet efter dom.

Afgørelsesdato

Dommen blev afsagt af Retten i Esbjerg, den 1. april 2022.