Gå til sidens indhold

Retten i Esbjerg

13 jun 2022

Retten i Esbjerg

3½ års fængsel for rufferi og hvidvask

31-årig kvinde idømt 3½ års fængsel for rufferi med en fortjeneste på 3 mio kr. og hvidvask for ca. 1.9 mio. kr.

Sagsnummer: SS 2728/2021

Sagen kort fortalt
Kvinden var med hensyn til rufferi tiltalt for i perioden fra den 15. september 2017 til den 30. november 2020, på 27 adresser i blandt andet Esbjerg, Aabenraa, Aalborg, Aarhus, Vejle mv. i forening med 5 medgerningsmænd at have drevet rufferivirksomhed hvorved hun opnåede en fortjeneste på ca. 5.5 mio. kr. Tiltalen angik for så vidt angår hvidvask et samlet beløb på ca. 2 mio. kr. Derudover angik tiltalen et forsøg på forsikringsbedrageri for 632.000 kr. og dokumentfalsk i forbindelse med udarbejdelse af falske ansættelseskontrakter for at få de prostituerede til Danmark under covid-19-restriktionerne.

Dommens resultat
En enig domsmandsret fandt det bevist, at tiltalte havde været bagmanden i den omfattende og organiserede prostitutionsvirksomhed. Det forhold, at tiltaltes måde at organisere forretningen på ikke kunne betegnes som traditionel bordeldrift fandtes uden betydning. Tiltaltes fortjeneste blev skønsmæssigt fastsat til 3 mio. kr. Tiltalte blev derudover fundet skyldig i hvidvask af et samlet beløb på ca. 1.9 mio. kr., ligesom tiltalte blev fundet skyldig for så vidt angår forsøg på forsikringsbedrageri og dokumentfalsk. Retten fandt ikke, at den dagældende strafskærpelsesbestemmelse i straffelovens § 81 d kunne finde anvendelse ved straffastsættelsen.

Anklageren påstod fængselsstraf i 5-6 år og udvisning af tiltalte, der er statsløs burmeser, og som kom til Danmark som 12-årig.

Straffen blev fastsat til 3 år og 6 måneders fængsel. Retten lagde vægt på tiltaltes rolle som bagmanden i rufferivirksomheden, der blev drevet over flere år, den opnåede fortjeneste, størrelsen af det beløb, der var hvidvasket, og at tiltalte blev fundet skyldig i forsøg på forsikringsbedrageri.

Tiltalte blev frifundet for udvisningspåstanden. Retten lagde blandt andet vægt på, at tiltalte var kommet til Danmark som ung, at hun således har haft stort set hele sin opvækst her i landet, og at hun ikke har nogen reel tilknytning det land, hun muligvis på et tidspunkt vil kunne udsendes til. Det vil i praksis være umuligt for tiltaltes kæreste og søn at følge med tiltalte til det land, tiltalte på sigt eventuelt vil kunne udsendes til. Den kriminalitet, tiltalte nu var fundet skyldig i, var ikke omfattet af de kriminalitetsformer, som Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol ser med alvor på. Tiltalte blev i stedet tildelt en advarsel om udvisning.

Tiltaltes andelsbolig, som retten fandt var købt for midler fra rufferivirksomheden, blev konfiskeret.

Tiltalte tog betænkningstid med hensyn til anke.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt i Retten i Esbjerg den 10. juni 2022

Parternes repræsentanter
Syd- og Sønderjyllands Politi

Advokat Jørgen Iversen