Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

11 mar 2020

Retten på Færøerne

Dom 10. februar 2011

Fængselsdom i 40 dage for vold

D O M

 

afsagt den 10. februar 2011

(…)

Anklagemyndigheden
mod
T
født den (…) 1981 i Tórshavn
boende (…)

Anklageskrift fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 

T er tiltalt for overtrædelse af

straffelovens § 244, vold -  ved lørdag den 22. maj 2010 i tidsrummet ca. kl. 02.25 til ca. kl. 03.15 i Tórshavn ved indgangen til Havnar Bio, i Klubbagarðinum og ved indgangen til “DEEP”, ad flere gange at have øvet vold mod F ved at have tildelt denne knyt­næve­slag i ansigtet, spark på kroppen og til sidst et slag med flad hånd på venstre side af hovedet med perforeret trommehinde til følge.

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om fængselstraf.

Tiltalte har ikke taget stilling til skyldsspørgsmålet.

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte og vidneforklaringer af NN og F. Forklaringerne er gengivet i retsbogen, hvortil der henvises.

Der har været fremlagt politiattest af 22. maj 2010 og fotomappe.

Af politiattesten fremgår, at der ved undersøgelse af F den 22. maj 2010, kl. 02.50, blev konstateret følgende objektive fund:

 

"1. 5 cm skrådt over og bag ve. øre mærkes en øm hævelse 2 x 3 cm.

  1. lateralt på ve. side af thorax er han let øm ved palp. Ingen synlige forandringer."

Det fremgår videre af attesten, at

            "Pt. kommer igen en time efter, at denne rapport blev skrevet (...)

Han bløder ud af ve. øre og har smerter og tinitus.

Obj.: Otoskopi: ve.: tromhinde perforation. P: Henvist til ONH-afd."

Rettens bemærkninger:

Det lægges efter den foretagne bevisførelse til grund, at tiltalte den på­gældende aften to gange i et vist omfang har udøvet vold, der dog ikke kan betegnes som grov, mod F.

Det lægges endvidere til grund, at tiltalte derefter - efter F, der havde havde været på skadestuen, var vendt tilbage til Deep, hvor han snakkede med en dørmand - med flad hånd slog F på venstre side af hovedet med perforeret tromme­hinde til følge.

Straffen fastsættes efter voldens omfang til fængsel i 40 dage, jf. straf­felovens § 244.

Der er efter sagens karakter ikke grundlag for at gøre straffen betinget.

                                           T H I   K E N D E S   F O R   R E T:

Tiltalte, T, straffes med fængsel i 40 dage.
Tiltalte skal betale sagens omkostninger.