Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

10 mar 2020

Retten på Færøerne

Dom 6. december 2019

Tiltalte straffes med 10 dagbøder på hver 300 kr. Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage, for overtrædelse af straffelovens § 266b

D O M

 

afsagt den 6. december 2019

 

Rettens nr. (…)

Politiets nr. (…)

 

Anklagemyndigheden

mod

T

født den (…)

boende (…)

 

Anklageskrift  fra Landfogeden på Færøerne er modtaget den 25. januar 2019.

 

T er tiltalt for overtrædelse af

 

straffelovens § 266b - ved den 30. januar 2018 ca. kl. 14.00 i Smyrjibreyðsbúðin, Niels Finsens gøta 12 i Tórshavn, offentligt i overværelse af en videre kreds at have fremsat udtalelser ved hvilken en gruppe af personer trues, forhånes eller nedværdiges på grund af sin race, hudfarve, nationale eller etniske oprindelse, tro eller seksuelle orientering, idet tiltalte overfor F1 og F2 blandt andet udtalte

 

"Eg hati allar muslimar, tit eru eitt lortafólk ið bert vilja útnýtta Danmark. Tit skuldu allir verið tveittur úr landinum. Muslimar standa fyri øllum kriminaliteti í Danmark og Svøríki. " (Jeg hader alle muslimer, I er et lortefolk som kun vil udnytte Danmark. I skulle alle blive smidt ud af landet.

Muslimer står for al kriminalitet i Danmark og Sverige),

"Eg skal drepa allar muslimar - eg skal drepa tykkum. Muslimar skuldu blivi útruddaðir." (Jeg slår alle muslimer ihjel - jeg slår jer ihjel. Muslimer skulle være udryddede),

"Eg hati muslimar, og um tú sigur nakað so sorli eg teg sundur." (Jeg hader muslimer, og hvis du siger noget så smadrer jeg dig),

"Tit eru muslimar, og tit kunnu fara til helvidis. Tá vit einaferð drepa tykkum, so er ongin muslimur eftir. " (I er muslimer og I kan gå ad helvedes til. Når vi engang slår jer ihjel, så er der ingen muslimer tilbage),

"Tit eru terroristar." (I er terrorister),

"Tit bumba og drepa og vilja yvirtakað alla verðina." (I bomber og dræber og vil overtage hele verden) eller lignende.

 

 

Påstande

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om dagbøder.

Tiltalte har nægtet sig skyldig.

 

Sagens oplysninger

Der er afgivet forklaring af tiltalte og af vidnerne F1, F2, V1 og V2.

Forklaringerne er lydoptaget. Forklaringerne gengives ikke i dommen.

 

Rettens begrundelse og afgørelse

F1, F2 og V2 har som vidner forklaret, at tiltalte under de omstændigheder, der er beskrevet i anklageskriftet, fremsatte de i anklageskriftet nævnte udtalelser eller udtalelser med tilsvarende indhold. Ved udtalelserne blev muslimer som en gruppe truet, hånet og nedværdiget.

 

Udtalelserne blev fremsat i en offentligt tilgængelig restaurant, hvor der var flere tilfældige udenforstående til stede, der overhørte udtalelserne, hvilket må have stået tiltalte klart, når henses til, at han var højrøstet, og at der var tale om et relativt lille lokale.

Det er derfor bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen.

Straffen fastsættes til 10 dagbøder på hver 300 kr., jf. straffelovens § 266b.

Forvandlingsstraffen fastsættes som nedenfor bestemt.

 

Thi kendes for ret:

 

Tiltalte, T, straffes med 10 dagbøder på hver 300 kr.

Forvandlingsstraffen er fængsel i 10 dage.

 

Tiltalte betaler sagens omkostninger.