Gå til sidens indhold

Retten på Færøerne

11 sep 2020

Retten på Færøerne

Sagkyndige til småsagsprocessen ved Retten på Færøerne

Domstolsstyrelsen søger sagkyndige til Retten på Færøerne, som kan bidrage til kvaliteten af afgø-relser i civile småsager, hvor specialiseret faglig viden er vigtig for retsforløbet. Ansøgningsfristen er den 8. oktober 2020.

Domstolsstyrelsen søger sagkyndige til Retten på Færøerne, som kan bidrage til kvaliteten af afgørelser i civile småsager, hvor specialiseret faglig viden er vigtig for retsforløbet. Ansøgningsfristen er den 8. oktober 2020.

Den 1. januar 2021 træder der en ny retsplejelov for Færøerne i kraft. Med den nye færøske retsplejelov indføres der regler om behandling af civile sager om krav med en økonomisk værdi af højst 50.000 kr. eller krav uden økonomisk værdi, også kaldet småsagsprocessen, jf. lovforslagets kapitel 49.

Domstolsstyrelsen får i den forbindelse bemyndigelse til at beskikke personer eller organisationer til at afgive sagkyndige vurderinger eller erklæringer til sagerne i småsagsprocessen ved Retten på Færøerne.

Læs alt om opslaget her