Retten på Færøerne

Orientering i forbindselse med hensyn og foranstaltninger som er taget i forbindelse med smittefare.

Hensyn at tage

Møder i retten

Det er sundhedsmyndighedernes vurdering, at møder kan gennemføres uden problemer og smittefare, når der er grundig hygiejne, og når der er 2 meter afstand mellem mødedeltagerne.  

Alle berammede retsmøder og hovedforhandlinger kan derfor nu gennemføres planmæssigt. Der vil dog kun være mulighed for yderst begrænset adgang for tilhørere til retsmøderne. 

Antallet af ventepladser i retsbygningen vil også være begrænset og forbeholdt parter og vidner til retsmøderne. 

Der bliver udvidet rengøring og desinfektion af retssale, venterum og brugertoilet m.v.

Når du møder i retten...

  • Indgange: Undgå kø ved indgang til både retsbygning og retssal. Hold afstand og følg anvisninger på plakater og infoskærmen og fra personale.

  • Afstandskrav: Retssalen er indrettet, så det er muligt at holde en afstand på 2 meter mellem de tilstedeværende personer, og at der er min. 4 kvm. pr. person.

  • Hygiejne ved indgang til retten og retssale: Ved indgangen til retten og til retslokalerne vil der være adgang til at bruge håndsprit. Det er vigtigt at bruge håndsprit både ved indgang og udgang.

  •  Drikkevand: Husk selv at medbringe vand etc. 

  • Minimer kontakt: Undgå så vidt muligt at røre kontaktpunkter (dørhåndtag, gelændere, kontakter, mikrofoner, armlæn, bordoverflader mv,). Undlad også at give hånd.

  • Toiletforhold i retten: Du kan benytte toiletterne i retten. Toiletter rengøres flere gange dagligt, og alle overflader afvaskes og kontaktpunkter desinficeres.

  • Ved sygdom eller symptomer på smitte med COVID-19: Hvis du er smittet eller har symptomer, der kunne tyde på COVID-19, må du ikke møde i retten. Husk at kontakte retten og melde afbud. Retten kan kræve, at du sender en lægeerklæring

  • Hvis du har været i udlandet, må du først møde i retten, når du er testet negativ efter den af myndighederne anbefalede karantæne og hjemmeisolation
  •  
  • Ved COVID-19-smitte konstateret kort tid efter et besøg i retten: Kontakt retten, hvis du bliver konstateret smittet med COVID-19 efter besøg i retten, så retten kan informere personer, som du har været i nær kontakt med under dit besøg.

Særligt vedrørende notarforretninger

For at sikre, at myndighedernes anbefalinger til forebyggelse af coronasmitte overholdes, skal alle notarforretninger indtil videre aftales

Sidst opdateret: 12. januar 2021