Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

26 nov 2019

Retten i Glostrup

21-årigt bandemedlem idømt forvaring

Den 21-årige er fundet skyldig i bl.a. drabsforsøg og hjemmerøveri i Greve og yderligere i drabsforsøg på to unge mænd i Greve, begge forhold med anvendelse af skydevåben.

Sagsnummer: CL-5299/2019
Sagen kort fortalt

Om aftenen den 22. september 2018 trængte to maskerede gerningsmænd ind i hjemmet hos en yngre mand i Greve. Den ene gerningsmand rettede en skarpladt pistol mod mandens ansigt og truede ham til at udlevere en taske med ca. 11.000 kr. Gerningsmanden skød herefter manden i benet. Da manden ville flygte, rettede gerningsmanden på ca. en meters afstand pistolen mod mandens overkrop og trykkede gentagne gange på aftrækkeren, uden at der afgik skud. Derefter tog gerningsmanden ladegreb på pistolen og trykkede igen på aftrækkeren, men stadig uden at et skud blev affyret. Drabsforsøget mislykkedes, idet de tekniske undersøgelser i sagen viste, at patronerne var fejlbehæftede.

Få dage efter hjemmerøveriet fandt politiet en pistol gemt på et grønt område, og politiets hemmelige videoobservation af stedet samt dna-undersøgelser pegede på, at den 21-årige havde med våbnet at gøre.

Det er gennem tekniske undersøgelser fastslået, at det var den pistol, som blev brugt under hjemmerøveriet.

Om aftenen den 7. oktober 2018 sad to unge mænd på en bænk i Gersagerparken i Greve. Bænken stod placeret op af en boligblok. To mænd kom kørende på en knallert. Den ene hoppede af og affyrede ikke under 11 skud mod de to unge mænd.

Den anden pistol havde den 21-årige i bukselinningen, da han få dage efter skyderiet i Greve blev anholdt i en bus.

Tekniske undersøgelser har fastslået, at det var den pistol, som blev anvendt ved skudepisoden.

Den 21-årige, der har forklaret, at han er medlem af Brothas, erkendte, at han havde været i besiddelse af de to skydevåben. Han nægtede imidlertid at have haft noget med de to episoder at gøre.

Skyldkendelsen

Et enigt nævningeting har fundet det bevist, at den 21-årige var til stede ved begge episoder, og at det var ham, der skød. Retten fandt det desuden bevist, at der i begge situationer havde været tale om drabsforsøg.

Retten har også fastslået, at den 21-åriges besiddelse af skydevåbnene i sagen i hvert fald til dels var på baggrund af den konflikt, som Brothas havde med både NNV-gruppen og Hundige Gruppen. Våbenbesiddelserne er derfor omfattet af bestemmelsen i straffelovens § 81 a. Dette har betydning for udmålingen af straffen, som kan forhøjes indtil det dobbelte.

Sanktion

Anklagemyndigheden påstod, at den 21-årige dømmes til forvaring. Den 21-årige var enige i dette.

Den 21-årige er siden han var 16 år dømt for flere tilfælde af grov kriminalitet.

På baggrund af den seneste mentalundersøgelse udtalte Retslægerådet, at den 21-årige ikke er sindssyg; men at han er svært personlighedsmæssigt afvigende. Sammenholdt med kriminaliteten vurderede Retslægerådet, at den 21-årige derfor frembyder nærliggende risiko for andres liv, legeme, helbred eller frihed, og at anvendelse af forvaring i stedet for fængsel med stor sandsynlighed er påkrævet for at forebygge denne fare.

Dommens resultat

Et enigt nævningeting fandt, at det var påkrævet for at forebygge denne fare, at den 21-årige blev idømt forvaring i stedet for almindelig fængselsstraf. Der blev lagt vægt på karakteren af den kriminalitet, den 21-årige er fundet skyldig i, hans tidligere kriminalitet og de lægefaglige vurderinger.

Den 21-årige blev desuden forbudt at opholde sig i et nærmere afgrænset område i Greve og Ishøj kommune i en periode på 8 år. Straffelovens § 79 a giver mulighed for at forbyde personer, der har begået kriminalitet relateret til en bande, at færdes eller opholde sig i områder, der har tilknytning til banden eller kriminaliteten.

Dommen blev anket med påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang.

Den 21-årige havde været frihedsberøvet siden den 10. oktober 2018 og accepterede at forblive varetægtsfængslet.

Dommen er afsagt af retten i Glostrup den 26. november 2019.

……………………………………………………….

Forvaring er en tidsubestemt frihedsberøvelse og en af de alvorligste strafferetlige sanktioner med hjemmel i straffelovens § 70, stk. 1:

” En person kan dømmes til forvaring, hvis

1) han findes skyldig i drab, røveri, frihedsberøvelse, alvorlig voldsforbrydelse, trusler af den i § 266 nævnte art eller brandstiftelse eller i forsøg på en af de nævnte forbrydelser, og

2) det efter karakteren af det begåede forhold og oplysningerne om hans person, herunder navnlig om tidligere kriminalitet, må antages, at han frembyder nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred eller frihed, og

3) anvendelse af forvaring i stedet for fængsel findes påkrævet for at forebygge denne fare.”

……………………………………………………….