29 jun 2020

Retten i Glostrup

8 mænd idømt mellem 1½ og 3½ års fængsel for frihedsberøvelse og røveri.

8 mænd idømt mellem 1½ og 3½ års fængsel for bl.a. frihedsberøvelse og røveri.

Sagsnummer: SS A3-16661/2019

Sagen kort fortalt
8 mænd var tiltalt for bl.a. frihedsberøvelse og røveri ved i forlængelse af et møde om en pengegæld at have udsat en yngre mand for vold i et industrikvarter i Rødovre, tvunget ham ned i et bagagerum på en bil og kørt ham til Frederikssund, hvor han blev spærret inde på et badeværelse og udsat for yderligere vold, indtil han fulgte gerningsmændene til sin bopæl, hvor han gav dem 450.000 kr.

Tre af de tiltalte var desuden tiltalt for endnu et røveriforhold, idet de med trussel med kniv tvang en ven til den mand, der blev lagt i bagagerummet, til at udlevere sin bil.

Endelig var fire af de tiltalte tiltalt for vidnetrusler over for den mand, der var blevet lagt i bagagerummet.

De tiltalte nægtede sig skyldige, idet to af de tiltalte dog kunne erkende at have begået vold mod den yngre mand og lagt ham i bagagerummet.

Sagens hovedtema var, hvem der havde været til stede i industrikvarteret i Rødovre og på adressen i Frederikssund, og hvilken rolle de forskellige tiltalte havde haft.

Dommens resultat
Retten fandt det bevist, at fire af de tiltalte havde udsat den yngre mand for frihedsberøvelse og røveri. De fire øvrige tiltalte havde ikke medvirket aktivt til at lægge den yngre mand i bagagerummet, og de havde heller ikke været med i Frederikssund. Retten fandt imidlertid, at disse fire tiltalte havde udøvet vold mod den yngre mand eller havde accepteret, at han blev udsat for vold, ligesom de havde accepteret, at han blev lagt i et bagagerum og kørt til Frederikssund. Retten fandt det endvidere bevist, at det for disse fire tiltalte måtte havde været overvejende sandsynligt, at den yngre mand ville blive udsat for yderligere vold og frihedsberøvelse i Frederikssund med henblik på at få ham til at betale penge, ligesom disse fire tiltalte måtte have indset, at det var overvejende sandsynligt, at den yngre mand ville blive frataget et pengebeløb, hvis han havde et pengebeløb.

To af de tiltalte blev fundet skyldig i ulovlig tvang og brugstyveri af den yngre mands bil, idet retten ikke fandt det bevist, at formålet med at tage bilen var at opnå en berigelse.

Endelig fandt retten fire af de tiltalte skyldige i vidnetrusler.

De 8 tiltalte blev straffet med mellem 1½ og 3½ års fængsel. De var alle på nær én tidligere straffet for lignende kriminalitet, nogle af dem i betydeligt omfang.

Ud over fængslesstraffen blev en af de dømte udvist af Danmark. Alle blev fængslet efter dom, og alle har anket med påstand om frifindelse eller en mildere straf.

Sagen var en domsmandssag, og dommerne var enige om dommens resultat.

Afgørelsesdato
Dommen blev afsagt af Retten i Glostrup den 26. juni 2020