Retten i Glostrup

08 jul 2020

Retten i Glostrup

Nævningesag i august – drab og drabsforsøg

Den 10. august 2020 starter en nævningesag ved Retten i Glostrup, hvor 5 personer er tiltalt for drabet på 2 personer og drabsforsøg på yderligere en person i juni 2019 i Herlev

Den 10. august 2020 starter en nævningesag ved Retten i Glostrup, hvor 5 personer er tiltalt for drabet på 2 personer og drabsforsøg på yderligere en person i juni 2019 i Herlev. Der er retsmøder i sagen den 10., 11., 14., 17., 18., 19., 26., 28. og 31. august.

Både danske og svenske medier har vist interesse for sagen.

Der er et begrænset antal tilhørerpladser i retssalen, hvor sagen behandles. Derfor har retten bestemt, at der afsættes 10 pladser til repræsentanter for medierne. Pladserne vil blive fordelt med én plads til hvert medie, og retten vil sikre, at der bliver adgang for både svenske og danske medier. Hvis flere end 10 medier ønsker at overvære sagen, vil retten træffe afgørelse om fordelingen.

Repræsentanter for medier, som ønsker at overvære sagen, kan rette henvendelse til retten på mail mahl@domstol.dk senest den 5. august med oplysning om navnet på mediet. Retten vil senest den 7. august give meddelelse om fordelingen.

Særligt af hensyn til eventuelle udenlandske medierepræsentanter skal opmærksomheden henledes på følgende: Der er nedlagt navneforbud for de tiltalte i sagen. Det er forbudt at optage lyd fra retsmøderne.  Billedoptagelse er forbudt i hele retsbygningen. Det er også forbudt udenfor at optage billeder af tiltalte eller vidner, der er på vej til eller fra et retsmøde, medmindre de pågældende udtrykkeligt har givet samtykke til at blive optaget. Domme i straffesager må kun gengives offentligt, hvis der er sket anonymisering af tiltalte, forurettede og vidner.