28 aug 2020

Retten i Glostrup

Livstidsdomme i sagen om svensk bandekonflikt

Fem svenske mænd er fundet skyldige i drab og drabsforsøg i juni 2019 i Sennepshaven i Herlev. De tre blev straffet med fængsel på livstid, mens de to andre, der på gerningstidspunktet var under 18 år, blev straffet med fængsel i 20 år.

Rettens j.nr. C7-1920/2020, nævningesag

Fem svenske mænd er fundet skyldige i drab og drabsforsøg i juni 2019 i Sennepshaven i Herlev. De tre blev straffet med fængsel på livstid, mens de to andre, der på gerningstidspunktet var under 18 år, blev straffet med fængsel i 20 år.

Sagen kort fortalt

Den 25. juni 2019 blev politiet med melding om skyderi kaldt til Sennepshaven i Herlev. På stedet holdt en svensk indregistreret bil. Ved siden af bilen lå en mand, der var ramt af 19 skud. Manden døde på stedet i armene på en kammerat, der oplyste at være flygtet, da der blev åbnet ild. Lidt længere henne på parkeringspladsen lå en mand, der var ramt af et skud i låret, og som kort efter døde af forblødning.

Flere vidner på stedet havde optaget video af en del af forløbet. Det kunne således straks fastslås, at der havde været fem gerningsmænd, og at de havde kørt i en bil, der var meldt stjålet få dage forinden. Der var skudt med både automatvåben og pistol. Gerningsmændene sluttede episoden med på helt kort afstand at affyre adskillige skud direkte ned mod den mand, der allerede var såret og lå ved siden af bilen.

Bilen blev samme dag fundet et sted i Nærum. Den var forsøgt brændt af; men der var ikke gået rigtigt ild i den, og den indeholdt en række effekter, der med sikkerhed kunne relateres til skudepisoden. Blandt andet lå der de våben, en automatriffel og en pistol, der ifølge teknisk undersøgelse havde affyret skuddene. Der blev også fundet beklædning, der svarede til, hvad man på videoerne kunne se gerningsmændene iført.

Efterforskningen, tildels i samarbejde med svensk politi, førte hurtigt til mistanke om, at gerningsmændene kunne have forbindelse til bandegrupperinger ved Stockholm.  Allerede den 28. juni 2019 blev en 21-årig mistænkt anholdt i Aarhus. På baggrund af danske fængslingskendelser blev i Sverige yderligere to mistænkte, begge kun 17 år gamle, sammen med en tredje på 19 år anholdt den 15. juli 2019, og en femte 24-årig mistænkt den 30. august 2019.

Anklagemyndigheden rejste tiltale for manddrab i forhold til de to dræbte og forsøg på manddrab i forhold til den tredje, der flygtede, samt for brugstyveri af bilen, for våbenbesiddelse under særdeles skærpende omstændigheder og for at have sat ild til bilen.   

Anklagemyndigheden gjorde desuden gældende, at straffelovens § 81 a skulle anvendes, Den bestemmelse giver mulighed for at forhøje straffen med indtil det dobbelte ved grove forbrydelser i forbindelse med bandekonflikter, hvor der som led i konflikten anvendes skydevåben.

De tiltalte påstod frifindelse og bestred desuden at have nogen forbindelse til bandegrupperinger.

Bevisførelsen i sagen omfattede blandt andet videoer, optaget af vidner i forbindelse med selve episoden, overvågningsvideoer fra steder, hvor de tiltalte havde opholdt sig, oplysninger fra Automatisk Nummerpladegenkendelse vedrørende gerningsbilen og en anden bil, som de tiltalte havde kørt i, samt særligt en lang række omfattende dna-spor fra effekterne i gerningsbilen. Desuden blev ført en række vidner. Herunder afgav to højtstående svenske politifolk og søsteren til en af de dræbte forklaring om den eventuelle banderelation.

Dommens resultat

Et enigt nævningeting fandt alle fem tiltalte skyldige i overensstemmelse med tiltalen og lagde herved også til grund, at baggrunden for skyderiet var en konflikt mellem to grupperinger fra Rinkebyområdet ved Stockholm benævnt henholdsvis Dödspatrullen og Shottaz, hvor de tiltalte var tilknyttet Dödspatrullen, mens ofrene havde forbindelse til Shottaz.

Der var ligeledes enighed om, at straffen for to drab og et forsøg på drab, nøje planlagt og udført på særdeles grov og kynisk måde og med skudveksling i et boligområde, burde være fængsel på livstid - selv uden den bestemmelse om strafforhøjelse for drab i bandekonflikt, som i sagen her skulle anvendes.

De tre tiltalte, der på gerningstidspunktet var 19, 21 og 24 år gamle, blev herefter straffet med fængsel på livstid.

Efter straffelovens § 33, stk. 3, kan der ikke ikendes livstidsstraf til en tiltalt, der på gerningstidspunktet ikke var fyldt 18 år.

Straffen for de to, der kun havde været 17 år, blev derfor fastsat til den højest mulige tidsbestemte position, fængsel i 20 år.  

Alle tiltalte blev desuden udvist af Danmark for bestandig.

De tiltalte ankede dommen til frifindelse.

De tiltalte forbliver varetægtsfængslede under behandlingen af ankesagen.

Dommen er afsagt af retten i Glostrup den 28. august 2020.

…………………………………………………………………………………

 

Straffelovens § 81 a lyder således:

Stk. 1:Den straf, der er foreskrevet i denne lovs §§ 119, 123, 192 a og 244, § 244, jf. § 247, § 245, § 245, jf. § 247, § 246, jf. § 245, § 246, jf. § 245, jf. § 247, § 252, stk. 1, § 260, stk. 1, § 261, stk. 1 og 2, § 266, § 285, stk. 1, jf. § 281, § 286, stk. 1, jf. § 281, og § 288 kan forhøjes indtil det dobbelte, hvis lovovertrædelsen har baggrund i eller er egnet til at fremkalde en konflikt mellem grupper af personer, hvor der som led i konflikten enten anvendes skydevåben eller anvendes våben eller eksplosivstoffer, som på grund af deres særdeles farlige karakter er egnet til at forvolde betydelig skade, eller begås brandstiftelse omfattet af denne lovs § 180.

Stk. 2. Ved fastsættelse af straffen for overtrædelse af denne lovs § 180, § 183, stk. 2, og § 237 skal det i almindelighed indgå som en særdeles skærpende omstændighed, hvis lovovertrædelsen har baggrund i eller er egnet til at fremkalde en konflikt som nævnt i stk. 1.”

Opdateret 28-08-2020 kl. 15.00