Gå til sidens indhold

Retten i Glostrup

Retten i Glostrup

Retten i Glostrup har i en årrække haft et værdifuldt samarbejde med en kreds af børnesagkyndige psykologer i forbindelse med behandlingen af sager om forældremyndighed, bopæl og samvær og ønsker nu at udvide vores samarbejde med flere børnesagkyndige.

De børnesagkyndige psykologer deltager blandt andet i forberedende retsmøder, i forligsdrøftelser, i samtaler med barnet – enten alene eller sammen med dommeren – og udarbejder børnesagkyndige undersøgelser, observationsrapporter og samtalereferater.

Du kan læse nærmere om processen i Vejledning om familierettens behandling af forældreansvarssager og tvangsfuldbyrdelse her

Du har som børnesagkyndig følgende profil:

  • Autorisation som psykolog
  • Specialistgodkendelse som børnepsykolog eller tilsvarende kompetence
  • Erfaring med børnefaglige problemstillinger (fra børnepsykiatrisk afdeling, en kommunal familieafdeling, som selvstændig børnepsykolog eller lignende)
  • Erfaring med at udarbejde børnesagkyndige undersøgelser
  • Kan stå til rådighed med kort varsel

Det bemærkes, at der ikke er tale om en ansættelse, men om et samarbejdsforhold, hvor du indgår på en liste over de børnesagkyndige, som retten udpeger til at bistå i de konkrete sager.

Nærmere oplysninger, herunder om honorering, kan fås ved henvendelse til funktionschef Janne Smergel på mail jame@domstol.dk eller på telefon 43 23 14 85.

Vi skal have din ansøgning senest den 30. maj 2022. Ud over din ansøgning bedes du vedhæfte dit cv og kopi af autorisationer.

Du sender din henvendelse om et fremtidigt samarbejde med retten online via eRekruttering. Du bliver guidet igennem processen via menupunktet job, når du trykker på ”søg stillingen”.

Alle interesserede med relevant baggrund, uanset alder, køn, race, religion eller etnisk tilhørsforhold, opfordres til at søge.

De børnesagkyndige psykologer, der allerede er tilknyttet retten, skal ikke på ny søge deres stillinger, men fortsætter som hidtil.

Der forventes afholdt samtaler om stillingerne i juni måned efter nærmere aftale.

Sidst opdateret: 10. maj 2022