Retten i Glostrup

Her finder du informationer om, hvad du skal være opmærksom på, hvis du er indkaldt til et møde i fogedretten.

Hvis du skal møde i fogedretten, har du modtaget en indkaldelse i din e-Boks. Her står alle praktiske informationer som mødetidspunkt, retslokale m.m.

Det er vigtigt, at du ankommer til retten i god tid, selv om der kan opstå ventetid. Retten i Glostrup har permanent adgangskontrol. Du vil blive bedt om at fremvise taske og lommer og passere gennem en scanner

Frivilligt fremmøde i fogedretten – udvidede åbningstider grundet COVID-19

Fogedretten har valgt foreløbig at udvide åbningstiderne for frivilligt fremmøde, så det kan undgås, at for mange møder på samme tid.

De nye åbningstider er alle hverdag fra kl. 8.30-14.00. Indenfor dette tidsrum er det muligt for personer, hvor fogedretten har truffet beslutning om, at de kan fremstilles ved politiet, frivilligt at møde op og få behandlet deres sag. Derved undgår de at blive fremstillet af politiet.

En beslutning om fremstilling ved politiet bliver truffet, hvis en person ikke møder op, når pågældende er indkaldt til at møde i fogedretten. Ved ankomst til Retten i Glostrup skal du rette henvendelse til Informationen.

Retten bruger videoovervågning i retsbygningen og på udendørsarealerne.

Retten i Glostrup har mødelokaler til fogedsager samlet på fogedrettens mødegang. Du skal følge de retningsangivelser, som er sat op for at ensrette "trafikken", og tage plads på gangen i venteområdet på fogedrettens mødegang. Hvis du kommer i tvivl om, hvor du skal møde, skal du henvende dig i Informationen. Informationen ligger i bygning A, Stationsparken 27, som er der, hvor du kommer ind.

Hvis du i øvrigt er i tvivl om noget, skal du kontakte fogedretten direkte.  

Mere info om sager i fogedretten 

Alle øvrige oplysninger om, hvordan sager i fogedretten foregår og hvilke rettigheder og forpligtigelser man har, når man er indkaldt til møde i fogedretten, kan du læse om på den fælles side for Danmarks Domstole.

Gå til fællessitet for Danmarks Domstole

Sidst opdateret: 11. januar 2021