15 apr 2021

Retten i Glostrup

Civile sager uge 16

Fra 19. - 23. april 2021

Opmærksomheden henledes på, at der kan være nedlagt forbud mod offentlig gengivelse af navn, stilling eller bopæl på sigtede (tiltalte) eller andre under sagen nævnte personer eller mod, at de pågældendes identitet på anden måde offentliggøres (navneforbud).

Borgerlig sag, Hovedforhandling, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
19-04-2021 kl.09:15 - 15:15. Retssal F1. Rettens j.nr.: BS-37630/2018-GLO

Retsmødet er offentligt             
Dommer: Lars Larsen Lihme                         
Sagsøger: Mads Duelund                         
Sagsøgers advokat: Dan Terkildsen                         
Sagsøgte: XP DIGITAL A/S                         
Sagsøgtes advokat: Sandro Ratkovic                          
Sagen drejer sig om: Almindelige emner

Borgerlig sag, Hovedforhandling, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
19-04-2021 kl.09:15 - 12:15. Retssal 402. Rettens j.nr.: BS-3157/2019-GLO

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Vilhelm Konstantin Poulsen                         
Sagsøger: Christiansen & Essenbæk A/S                         
Sagsøgers advokat: Thomas Heintzelmann                         
Sagsøgte: PMJ A/S                          
Sagsøgtes advokat: Christian H. Schjerning                         
Sagen drejer sig om: Entreprise og håndværkere

Borgerlig sag, Hovedforhandling, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
19-04-2021 kl.09:15 - 15:15. Retssal F1. Rettens j.nr.: BS-36797/2018-GLO

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Lars Larsen Lihme                         
Sagsøger: Nicklas Nielsen                         
Sagsøgers advokat: Dan Terkildsen                         
Sagsøgte: XP DIGITAL A/S                          
Sagsøgtes advokat: Sandro Ratkovic                         
Sagen drejer sig om: Ansættelsesforhold

Borgerlig sag, Domsafsigelse, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
19-04-2021 kl.13:00 - 13:05. Lokale for domsafsigelser. Rettens j.nr.: BS-25109/2020-GLO

Retsmødet er ikke offentligt                         
Sagsøgers advokat: Morten Bjerregaard Nielsen                         
Sagsøgtes advokat: Anders Roug                         
Sagen drejer sig om: Konkurs og insolvens

Borgerlig sag, Forberedende møde, Borgerlig sag, Forældreansvarssag
19-04-2021 kl.13:15 - 15:15. Lille mødelokale. Rettens j.nr.: BS-8725/2021-GLO

Retsmødet er ikke offentligt                         
Dommer: Thomas Verner Jørgensen                         
Sagsøgers advokat: Lone Margrethe Falkenberg                         
Sagsøgtes advokat: Mette Stendahl Plomgaard                         
Sagen drejer sig om: Forældreansvarslov §6

Borgerlig sag, Forberedende møde, Borgerlig sag, Forældreansvarssag
20-04-2021 kl.09:15 - 11:15. Retssal 305. Rettens j.nr.: BS-49308/2020-GLO

Retsmødet er ikke offentligt                         
Dommer: Henrik Lind Jensen                         
Sagsøgers advokat: Betina Boysen                         
Sagsøgtes advokat: Kristin Alstad-Mathiasen                         
Sagen drejer sig om: Forældreansvarslov §6

Borgerlig sag, Hovedforhandling, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
20-04-2021 kl.09:15 - 15:15. Retssal 205. Rettens j.nr.: BS-55656/2019-GLO

Retsmødet er offentligt             
Dommer: Henrik Kirk Tornberg                         
Sagsøger: Sune Bilde Stani Albrechtsen                         
Sagsøgers advokat: Vibeke Bilde Albrechtsen                         
Sagsøgte: Rødovre Kommune                         
Sagsøgtes advokat: Jesper Husmer Vang                         
Sagen drejer sig om: Aktindsigt, Forvaltningssag, Rådgiveransvar og disciplinærsager, Sociale forhold

Borgerlig sag, Domsafsigelse, Borgerlig sag, Forældreansvarssag
20-04-2021 kl.13:00 - 13:05. . Rettens j.nr.: BS-6329/2021-GLO

Retsmødet er ikke offentligt                         
Sagen drejer sig om: Forældreansvarslov prøvelse

Borgerlig sag, Retsmøde, Borgerlig sag, Forældreansvarssag
20-04-2021 kl.13:15 - 14:30. Mødelokale 3. Rettens j.nr.: BS-14051/2021-GLO

Retsmødet er ikke offentligt                         
Dommer: Janne Smergel                         
Sagen drejer sig om: Tvangsfuldbyrdelse af forældremyndighed, bopæl, samvær

Borgerlig sag, Hovedforhandling, Borgerlig sag, Forældreansvarssag
20-04-2021 kl.13:15 - 16:15. Retssal 201. Rettens j.nr.: BS-48776/2020-GLO

Retsmødet er ikke offentligt                         
Dommer: Henrik Lind Jensen                         
Sagsøgers advokat: Elise Quaade                         
Sagsøgtes advokat: Peter Berg                         
Sagen drejer sig om: Forældreansvarslov §7

Borgerlig sag, Hovedforhandling, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
21-04-2021 kl.09:15 - 12:15. Retssal 203. Rettens j.nr.: BS-35382/2020-GLO

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Anne-Sophie Abel Lohse                         
Sagsøger: Jyske Finans A/S                         
Sagsøgers advokat: Michael Gregersen                         
Sagsøgte: Allan Nielsen som indehaver af And. Group                         
Sagsøgtes advokat: Haci Önal                         
Sagen drejer sig om: Aftaler

Borgerlig sag, Retsmøde, Borgerlig sag, Forældreansvarssag
21-04-2021 kl.09:15 - 10:15. Retssal 201. Rettens j.nr.: BS-13301/2021-GLO

Retsmødet er ikke offentligt                          
Dommer: Signe Bruun Østergaard                         
Sagsøgers advokat: Michael Jan Lindquist                         
Sagsøgtes advokat: Kaaveh Dolatshahi Piroz                         
Sagen drejer sig om: Tvangsfuldbyrdelse af forældremyndighed, bopæl, samvær

Borgerlig sag, Forberedende møde, Borgerlig sag, Forældreansvarssag
21-04-2021 kl.10:00 - 12:00. Retssal 301. Rettens j.nr.: BS-4641/2021-GLO

Retsmødet er ikke offentligt                         
Dommer: Birgit Skriver                          
Sagsøgers advokat: Mie Sønder Koch                         
Sagsøgtes advokat: Patricia Arff Sand Jørgensen                         
Sagen drejer sig om: Forældreansvarslov §7

Borgerlig sag, Retsmøde, Borgerlig sag, Forældreansvarssag
21-04-2021 kl.10:30 - 11:30. Retssal 401. Rettens j.nr.: BS-11342/2021-GLO

Retsmødet er ikke offentligt                         
Dommer: Asger Mølgaard                         
Sagsøgers advokat: Lone Margrethe Falkenberg                         
Sagsøgtes advokat: Mette Rude Clemmensen                         
Sagen drejer sig om: Tvangsfuldbyrdelse af forældremyndighed, bopæl, samvær

Borgerlig sag, Hovedforhandling, Borgerlig sag, Værgemål
21-04-2021 kl.11:15 - 12:15. Retssal 201. Rettens j.nr.: BS-8057/2021-GLO

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Karsten Ahrentoft Nielsen                         
Sagens persons advokat: Leo Støchkel

Borgerlig sag, Hovedforhandling, Borgerlig sag, Værgemål
21-04-2021 kl.11:15 - 12:15. Retssal 201. Rettens j.nr.: BS-8067/2021-GLO

Retsmødet er offentligt             
Dommer: Karsten Ahrentoft Nielsen                         
Sagens persons advokat: Leo Støchkel                         

Borgerlig sag, Hovedforhandling med sagkyndige dommere, Borgerlig sag, Tvangsfjernelse
21-04-2021 kl.13:15 - 15:45. Retssal 205. Rettens j.nr.: BS-41418/2020-GLO

Retsmødet er ikke offentligt                         
Dommer: Janne Rostrup Hansen                         
Klagers advokat: Kristian Korshøj Jørgensen

Borgerlig sag, Retsmøde, Borgerlig sag, Forældreansvarssag
21-04-2021 kl.13:15 - 14:15. Retssal 201. Rettens j.nr.: BS-11527/2021-GLO

Retsmødet er ikke offentligt                         
Dommer: Asger Mølgaard                         
Sagen drejer sig om: Tvangsfuldbyrdelse af forældremyndighed, bopæl, samvær

Borgerlig sag, Forberedende møde, Borgerlig sag, Forældreansvarssag
22-04-2021 kl.09:15 - 13:15. Retssal 303. Rettens j.nr.: BS-39088/2020-GLO

Retsmødet er ikke offentligt                         
Dommer: Anne-Marie Boysen                         
Sagsøgers advokat: Charlotte Sølvbjerg Lund Rasmussen                         
Sagsøgtes advokat: Anne-Marie Juhl Andersen                         
Sagen drejer sig om: Forældreansvarslov §7

Borgerlig sag, Hovedforhandling, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
22-04-2021 kl.09:15 - 15:15. Retssal F1. Rettens j.nr.: BS-36797/2018-GLO

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Lars Larsen Lihme                         
Sagsøger: Nicklas Nielsen                         
Sagsøgers advokat: Dan Terkildsen                          
Sagsøgte: XP DIGITAL A/S                         
Sagsøgtes advokat: Sandro Ratkovic                         
Sagen drejer sig om: Ansættelsesforhold

Borgerlig sag, Forberedende møde, Borgerlig sag, Forældreansvarssag
22-04-2021 kl.09:15 - 12:15. Retssal 401. Rettens j.nr.: BS-44105/2020-GLO

Retsmødet er ikke offentligt                         
Dommer: Henrik Lind Jensen                         
Sagsøgers advokat: Klaus Ellis Henriques                         
Sagsøgtes advokat: Steffen Thorborg                         
Sagen drejer sig om: Forældreansvarslov §7

Borgerlig sag, Hovedforhandling, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
22-04-2021 kl.09:15 - 15:15. Retssal F3. Rettens j.nr.: BS-10457/2020-GLO

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Helga Lund Laursen                         
Mandatar: Fagforeningen Danmark                         
Sagsøger: A                         
Sagsøgers advokat: Britta Thorsø Nielsen                         
Sagsøgte: Erkon Odense ApS                          
Sagsøgtes advokat: Marianne Krogh Bremer                         
Sagen drejer sig om: Ansættelsesforhold

Borgerlig sag, Hovedforhandling, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
22-04-2021 kl.09:15 - 15:15. Retssal F1. Rettens j.nr.: BS-37630/2018-GLO

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Lars Larsen Lihme                         
Sagsøger: Mads Duelund                         
Sagsøgers advokat: Dan Terkildsen                         
Sagsøgte: XP DIGITAL A/S                          
Sagsøgtes advokat: Sandro Ratkovic                         
Sagen drejer sig om: Almindelige emner

Borgerlig sag, Hovedforhandling, Borgerlig sag, Forældreansvarssag
22-04-2021 kl.09:15 - 11:45. Retssal 305. Rettens j.nr.: BS-36187/2019-GLO

Retsmødet er ikke offentligt                         
Dommer: Karsten Ahrentoft Nielsen                         
Sagsøgers advokat: Susse Karen Fraaby                         
Sagsøgtes advokat: Kaaveh Dolatshahi Piroz                         
Sagen drejer sig om: Forældreansvarslov §7

Borgerlig sag, Hovedforhandling, Borgerlig sag, Almindelig civil sag
22-04-2021 kl.09:15 - 12:15. Retssal 206. Rettens j.nr.: BS-1893/2016-GLO

Retsmødet er offentligt            
Dommer: Annette Elmer                          
Sagsøger: Søren Ivanovic                         
Sagsøgers advokat: Lars Sandager                         
Sagsøgte: Topdanmark Forsikring A/S                         
Sagsøgtes advokat: Christina Neugebauer                         
Sagen drejer sig om: Almindelige emner

Borgerlig sag, Forberedende møde, Borgerlig sag, Forældreansvarssag
22-04-2021 kl.13:15 - 15:15. Lille mødelokale. Rettens j.nr.: BS-2890/2021-GLO

Retsmødet er ikke offentligt                         
Dommer: Janne Smergel                          
Sagsøgers advokat: Susanne Regitze Quedens                         
Sagsøgtes advokat: Søren Burmeister                         
Sagen drejer sig om: Forældreansvarslov §7

Borgerlig sag, Forberedende møde, Borgerlig sag, Forældreansvarssag
22-04-2021 kl.13:15 - 15:15. Retssal 301. Rettens j.nr.: BS-1588/2021-GLO

Retsmødet er ikke offentligt                         
Dommer: Henrik Lind Jensen                         
Sagsøgers advokat: Lise Bouet                         
Sagsøgtes advokat: Rikke Frødstrup                         
Sagen drejer sig om: Forældreansvarslov §7

Borgerlig sag, Forberedende møde, Borgerlig sag, Forældreansvarssag
22-04-2021 kl.13:15 - 15:15. Lille mødelokale. Rettens j.nr.: BS-13412/2021-GLO

Retsmødet er ikke offentligt                         
Dommer: Janne Smergel                         
Sagsøgers advokat: Søren Burmeister                         
Sagsøgtes advokat: Susanne Regitze Quedens                         
Sagen drejer sig om: Forældreansvarslov §7

Borgerlig sag, Domsafsigelse, Borgerlig sag, Forældreansvarssag
23-04-2021 kl.13:00 - 13:05. . Rettens j.nr.: BS-24162/2020-GLO

Retsmødet er ikke offentligt                         
Sagen drejer sig om: Forældreansvarslov §7

Borgerlig sag, Domsafsigelse, Borgerlig sag, Forældreansvarssag
23-04-2021 kl.13:00 - 13:05. . Rettens j.nr.: BS-48084/2020-GLO

Retsmødet er ikke offentligt                         
Sagen drejer sig om: Forældreansvarslov §7