15 apr 2021

Retten i Glostrup

Tvangsauktioner uge 16

Fra 19. - 23. april 2021

Opmærksomheden henledes på, at der kan være nedlagt forbud mod offentlig gengivelse af navn, stilling eller bopæl på sigtede (tiltalte) eller andre under sagen nævnte personer eller mod, at de pågældendes identitet på anden måde offentliggøres (navneforbud).

Tvangsauktion, Retsmøder, med parter, Auktion fast ejendom
22-04-2021 kl.13:15. Retssal 404. Rettens j.nr.: 47/2021

Retsmødet er offentligt            
Foged: Vilhelm Konstantin Poulsen                         
Rekvirent: Jyske Realkredit A/S                         
Rekvirent advokat: Stefan Schwærter                         
Skyldner: Boet efter Frederik Albert Hansen                         
Matr.Nr.: Sengeløse By, Sengeløse 42                         
Beliggende: Landsbygaden 30a, 2630 Taastrup