Grønlands Domstole

Grønlands Domstole

En person eller virksomhed kan anlægge en civil sag for at få afgjort en uenighed med en anden person eller virksomhed.

En civil retssag er en sag ved domstolene, hvor en part (sagsøgeren) vil have rettens hjælp til at få gennemført et krav overfor en anden part (sagsøgte).

Civile sager starter ved Retten i Grønland.

Hvad kan en civil sag handle om?

De fleste civile retssager drejer sig om krav på betaling af et beløb eller brud på en aftale. Disse sager behandles af Retten i Grønland.

En civil sag kan dog også handle om mere personlige spørgsmål i forbindelse med eksempelvis skilsmisse. Der er dog særlige regler for behandlingen af sager om ægteskabssager (fx om skilsmisse), forældremyndighed og faderskab. Disse familieretlige sager behandles af kredsretterne. 

Du skal skal kunne bevise din påstand for at vinde sagen.

Parten, der indgiver stævningen til retten, kaldes sagsøgeren. I en civil sag kan sagsøgerens påstand gå ud på, at sagsøgte skal:

  • betale et beløb
  • foretage en nærmere beskrevet handling
  • holde op med en nærmere beskrevet aktivitet, eller
  • anerkende en rettighed.

Hvor begynder en civil sag?

Langt de fleste civile sager begynder ved Retten i Grønland. Sager om ægteskab, faderskab og forældremyndighed er særlige civile sager og begynder i kredsretterne.

Du kan læse mere om de familieretlige sager her 

Kan jeg klage over afgørelsen i en civil sag?

Når retten har truffet afgørelse i sagen, har begge parter mulighed for at appellere afgørelsen til Grønlands Landsret.

Læs mere om muligheden for at klage (appellere)

Kan jeg få hjælp til at få mine penge, hvis jeg vinder sagen?

Hvis du vinder en civil sag, der handler om et pengekrav, kan du efterfølgende få fogedrettens hjælp til at inddrive beløbet.

En eventuel fogedsag kan derfor kun startes, hvis modparten ikke anker sagen. Ellers skal du afvente landsrettens dom.

Sidst opdateret: 24. april 2020