Gå til sidens indhold

Domstolene i Grønland

Domstolene i Grønland

Når nogen sagsøger dig, er det vigtigt, at du reagerer inden for den frist, som retten har givet dig. Her kan du læse om, hvad du skal være opmærksom på som sagsøgt.

Et civilt søgsmål vil typisk starte med, at sagsøger sender en stævning til Retten i Grønland, som sender stævningen videre til dig med en svarfrist på typisk fire uger.

Hvad sker der, hvis jeg ikke svarer på stævningen?

Det er vigtigt, at du svarer inden tidsfristen, da du ellers som udgangspunkt vil blive dømt som udebleven. Det vil sige, at sagsøgeren automatisk har vundet sagen over dig.

Hvis du af en eller anden god grund ikke har fået svaret på stævningen inden for tidsfristen, har du mulighed for at få sagen genoptaget, inden der er gået fire uger fra udeblivelsesdommen.

En udeblivelsesdom kan som udgangspunkt ikke ankes.

Hvad sker der hvis jeg ikke møder op til møde i retten?

Det er desuden vigtigt, at du møder i retten på det tidspunkt, hvor du bliver indkaldt. Hvis ikke du gør det, vil du også kunne blive dømt som udebleven. Dog kan en advokat møde alene op som repræsentant for dig.

Kan jeg få hjælp til at svare på stævningen?

Det vil altid være en god idé at tage kontakt til retshjælpen eller en advokat, så snart du modtager stævningen. Advokaten kan hjælpe dig med at svare på stævningen.

Kan jeg få retshjælp og fri proces?

Som sagsøgt har du både mulighed for at søge retshjælp og fri proces, hvis du opfylder indkomstkravet og de øvrige krav for at få fri proces. Fri proces søges hos Rigsombudsmanden.

Kan jeg klage over dommen, hvis jeg taber sagen?

Hvis du taber en almindelig civil sag ved Retten i Grønland, har du mulighed for at anke dommen til Grønlands Landsret. Sagen skal ankes senest fire uger efter dommen, og du skal betale ny retsafgift.

Sidst opdateret: 21. juli 2023