Grønlands Domstole

Om Grønlands Domstole

Grønlands Domstole består af fire kredsretter, Retten i Grønland og Grønlands Landsret.

Organisation

Grønlands Domstole består af fire kredsretter, Retten i Grønland og Grønlands Landsret. Grønlands Domstole er en del af Danmarks Domstole.

Roller og opgaver

Domstolene værner om vores demokrati, retssamfund og den enkeltes retssikkerhed. Domstolenes opgaver er fastlagt i grundloven og anden lovgivning.

Uddannelse

Grønlands Domstole tilbyder en række uddannelser. Du kan blive uddannet som kredsdommer, dommerfuldmægtig, forsvarer eller retssekretær.

Jobs

Ledige stillinger ved Grønlands Domstole.

Mål og værdier

Grønlands Domstole er en del af det danske riges domstole. Landsretten har med få ændringer tilsluttet sig de fælles mål og værdier, der er formuleret for Danmarks Domstole under mottoet "for ret og retfærdighed".

Om Danmarks Domstole

Retterne i Grønland er en del af Danmarks Domstole. Alle retter i Grønland har Højesteret i Danmark som øverste retsinstans.

Statistik fra kredsretterne

Se kvartalsstatistik fra kredsretterne.

Statistik fra landsretten

Se kvartalsstatistik og årsstatistik fra landsretten.

Statistik fra Retten i Grønland

Se statistik over antallet af modtagne, afsluttede og verserende sager fra Retten i Grønland.