Grønlands Domstole

Grønlands Domstole består af fire kredsretter, Retten i Grønland og Grønlands Landsret. Grønlands Domstole er en del af Danmarks Domstole.

De fire kredsretter er Kujalleq Kredsret, Sermersooq Kredsret, Qeqqa Kredsret og Qaasuitsoq Kredsret. De dækker samme områder som de fire grønlandske kommuner. Der er i alt otte steder med fast bemanding.

Kredsretterne og Retten i Grønland er første instans, dvs. at det er her de fleste sager begynder. Når der er afsagt dom i en sag i første instans, har sagens parter mulighed for at appellere sagen til anden instans, som er Grønlands Landsret.

Domstolene beskæftiger cirka 80 medarbejdere.

Diagrammet viser, hvorledes sager som udgangspunkt starter i enten kredsretterne eller i Retten i Grønland, som er første instans. Domme fra første instans kan ankes til Grønlands Landsret, som er anden instans. I særlige tilfælde kan en dom fra landsretten ankes til Højesteret, som er rigets øverste instans. Hvorvidt en sag kan komme for Højesteret vurderes af Procesbevillingsnævnet.

En del af Danmarks Domstole

Grønlands Domstole er en del af Danmarks Domstole. Herunder kan du se en oversigt over dette forhold.

De enheder, som er tilknyttet Grønland er lyserøde. Højesteret er hele rigets øverste instans.

Sidst opdateret: 03. marts 2020